Zakupy za 1% podatku za 2016r.

Posted in: Aktualności

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku za rok 2016. Za pozyskane środki ( 4,200 zł) kupiliśmy pięcioelementową skrzynię, cztery ławeczki gimnastyczne z równoważnią, rakietki i piłeczki do tenisa, tablicę wyników oraz ringo.
Jednocześnie będziemy wdzięczni, jeśli 1% należnego podatku za 2017 rok przekażecie Państwo na potrzeby naszej szkoły.
Numer KRS 0000401965
Bardzo istotne jest wyszczególnienie nazwy naszej szkoły jako cel szczegółowy.

Dziękujemy!!!