,,FUNtastyczny KONQURS RECYTATORSKI z języka angielskiego” dla uczniów klas I-VII

Posted in: Aktualności

W Konkursie ,,FUNtastyczny KONQURS RECYTATORSKI z języka angielskiego” wzięło udział 110 uczniów klas I-VII szkół podstawowych z Łodzi i województwa łódzkiego.
Zadaniem uczestników było przygotowanie do recytacji wiersza lub jego fragmentu w języku angielskim o dowolnej tematyce.
Oceniano dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu, poprawność wymowy oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wyróżnienie przyznano uczennicy klasy Va, Helenie Kopeć, w kategorii klas IV-V.

Organizatorem był Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Nauczyciele języka angielskiego:
Ewa Trepka-Domańska
Anna Gębarowska