Nabór do klas pierwszych

Posted in: Aktualności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został zgłoszony kandydat do klasy pierwszej
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został złożony wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy
Zasady naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021
Obwód Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi