Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2017 / 2018

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

dzień tygodnia

godziny

od – do

sala lekcyjna

1

Andrzejak Anna

środa

9.50 – 10.35

19

2

Bałut Katarzyna

poniedziałek

13.00 – 13.45

pokój nauczycielski

3

Basińska Liliana

wtorek

08.55 – 09.40

pokój nauczycielski

4

Bącała-Ślęzak Marta

czwartek

8.55 – 9.40

pokój nauczycielski

5

Bednarczyk Angelika

piątek

14.00 – 14.45

32

6

Bednarek Magdalena

środa

13.00 – 13.45

25

7

Buchman Katarzyna

czwartek

9.50 – 10.35

43

8

Ciągło Anna

poniedziałek

9.50 – 10.35

30

9

Ciesielska Agnieszka

czwartek

10:45 – 11:30

pokój nauczycielski

10

Fibakiewicz Wanda

wtorek

9.50 – 10.35

31, 25

11

Filewska Dorota

czwartek

10.45 – 11.30

pokój nauczycielski

12

Gapys Marcin

piątek

8.00 – 8.45

26

13

Gębarowska Anna

środa

9.50 – 10.35

pokój nauczycielski

14

Głogowski Jacek

poniedziałek

12.45 – 13.30

pokój n-li wych.fiz

15

Grzelak- Budzisiak Krystyna

wtorek

8.00 – 8.45

gabinet wicedyrektora

16

Ignar Aneta

czwartek

9.50 – 10.35

pokój n-li wych.fiz

17

Jankowska Katarzyna

wtorek

11.55 – 12.40

pokój nauczycielski

18

Kwiatkowska Magdalena

czwartek

8.55 – 9.40

pokój nauczycielski

19

Łodwig Patrycja

środa

9.50 – 10.35

24

20

Masłowska Ewa

poniedziałek

9.50 – 10.35

pokój nauczycielski

21

s. Mościcka Maria

środa

8.55 – 9.40

pokój nauczycielski

22

Ptaszyńska Katarzyna

wtorek

10.45 – 11.30

25

23

Rabęcki Piotr

środa

9.50 – 10.35

pokój nauczycielski

24

Składowska Wiesława

poniedziałek

8.55 – 9.40

23

25

Stasiak Marika

poniedziałek

10.45 – 11.30

pokój nauczycielski

26

Tokarska Joanna

piątek

10.45 – 11.30

pokój nauczycielski

27

Trepka-Domańska Ewa

poniedziałek

13.00 – 13.45

25

28

Trzmielak Anetta

środa

13.00 – 13.45

pokój nauczycielski

29

Wiśniewska –  Matysiak Paulina

czwartek

10.45 – 11.30

25

30

Wróbel Katarzyna

piątek

12.45 – 13.30

pokój nauczycielski