klasy I-III

„Zajęcia plastyczne z elementami terapii plastycznej”

Innowacja „Zajęcia plastyczne z elementami terapii pedagogicznej jest prowadzona w cyklu trzyletnim. W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia realizowane są w klasie drugiej b. Uczniowie wykonują prace plastyczne różnymi technikami. W zajęcia wplecione są elementy terapii pedagogicznej. Projekt realizuje Katarzyna Jankowska.


„Spacerkiem po Łodzi”

Projekt z zakresu edukacji regionalnej. Dzieci poznają historię i ciekawe miejsca w Łodzi. Uczestnikami projektu są uczniowie klasy drugiej b. Projekt realizuje Katarzyna Jankowska.


„Lubię czytać”

Projekt czytelniczy „Lubię czytać” przeznaczony jest dla uczniów klas młodszych. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez wspólne czytanie książek, słuchanie nagrań, oglądanie filmów . Dzieci będą wykonywać ilustracje do utworów literackich, próbować swych sił podczas samodzielnego pisania krótkich tekstów. Projekt realizowany jest przez Katarzynę Jankowską wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem, panią Katarzyną Kartasińską.


ODKRYJ PASJĘ
Projekt wczesnej orientacji zawodowej dzieci.

Realizowany w roku szkolnym 2018/2019 projekt „ODKRYJ PASJĘ” adresowany jest do uczniów w młodszym wieku szkolnym korzystających z opieki świetlicowej. Zbierane i utrwalane na tym etapie rozwoju informacje, mają wpływ nie tylko na wzbogacenie wiedzy w tym przypadku o przedstawicielach różnych zawodów, ale przede wszystkim wpływają na rozwój zainteresowań młodego człowieka. Najistotniejszym elementem w realizacji projektu jest właśnie zachęcenie uczniów do poszukiwania swoich zainteresowań i pasji, rozwijania ich, a w przyszłości kierowania się nimi przy wyborze drogi zawodowej. Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, chęć obudzenia w nich pasji i potencjału do odgrywania ról społecznych skutkować będzie gotowością do odnoszenia sukcesów i przyjmowania porażki jak również umiejętnością lepszego funkcjonowania w różnorodnych warunkach życia społecznego.

Główne cele projektu :
• Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.
• Wdrażanie do samodzielnego działania i podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.
• Nabycie umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł.
• Rozwój umiejętności pracy w zespole.
• Ukazanie wartości i wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka.
• Rozwój zainteresowań uczniów w odniesieniu do zawodów.
• Inspirowanie do myślenia o przyszłości.
• Poznanie podstawowych pojęć i terminów związanych z określonymi zawodami.
• Zachęcenie rodziców uczniów do współpracy i działań prospołecznych.

Realizując powyższe cele będziemy starać się zaspokoić ciekawość poznawczą uczniów i porządkować wiedzę, którą już dysponują w ramach rozwoju poznawczego, nawiązywać do współpracy i konstruktywnego rozwiązywania problemów w odniesieniu do rozwoju społeczno-emocjonalnego jak również uczyć wiary we własne możliwości poprzez rozwój fizyczny. Projekt realizowany będzie poprzez wykorzystanie między innymi zajęć prowadzonych przez nauczycieli metodami aktywizującymi, warsztatów prowadzonych przez ekspertów zawodowych w swojej dziedzinie na terenie szkoły a także udziale w konkursach wewnątrz i zewnątrz szkolnych. Podsumowaniem udziału uczniów w projekcie edukacyjnym będzie album inspiracji tworzony systematycznie po każdych zajęciach.

O tym, kim naprawdę jesteśmy, nie świadczą nasze zdolności, tylko nasze wybory. To wybór, a nie przypadek decyduje o twoim przeznaczeniu. Sam musisz zdecydować, ile jesteś wart, jaką odgrywasz rolę w świecie i w jaki sposób nadajesz mu sens. Nikt inny nie dysponuje tym, co ty – twoim zestawem talentów, pomysłów, zainteresowań. Jesteś oryginalnym egzemplarzem. Arcydziełem.
(Regina Brett)

Podczas realizacji projektu odnosić się będziemy do następujących działów tematycznych:
• W zdrowym ciele zdrowy duch – zawody związane ze zdrowiem i zdrowym stylem życia.
• Chcesz pomagać? Wybierz jeden z tych zawodów – zawody związane
z niesieniem pomocy potrzebującym.
• Jak wyrazić siebie – zawody związane ze sztuką.
• A gdybym chciał coś zjeść – zawody związane z produkcją i wytwarzaniem żywności.
• Zauważasz, ale czy znasz? – zawody użyteczności publicznej.

W czasie trwania projektu zakres tematyczny może ulec modyfikacji ze względu na możliwości grupy, jej ujawniające się zainteresowania i potrzeby.

„Wybierz pracę którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu” (Konfucjusz).

Termin realizacji: październik 2018 – maj 2019

Osoby odpowiedzialne: P.Łodwig, K.Lisowska, K.Pawlak w współpracy z chętnymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.„iTeatr dla Szkół”

Uczniowie klas I – III uczestniczą kolejny rok w projekcie ogólnopolskim „iTeatr dla Szkół”, który Telewizja Polska S.A. realizuje od 2012 roku. We wrześniu obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Tajemnice Wesołego Miasteczka” Łódzkiego Teatru Arlekin, a w październiku „Baśń o Rycerzu bez Konia” Teatru Banialuka z Bielska Białej. Czekamy z niecierpliwością na kolejne prezentacje teatralne.

http://www.iteatr.tvp.pl/27038729/otworzylismy-nowy-rok-szkolny-spektaklem-z-lodzi


„Mistrzowie Kodowania”

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wezmą udział w ogólnopolskim programie Mistrzowie Kodowania. Będzie to już VI edycja. Tym razem będą programować w Scratchu pod okiem mgr Katarzyny Buchman i mgr Wandy Fibakiewicz (kl. I, II, III, IV , V i VI podczas zajęć komputerowych). Języki programistyczne bowiem nie są już domeną tylko informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać.


 

„Bezpieczny Puchatek”

Projekt edukacyjny „Bezpieczny Puchatek” utrwala u uczniów zasady bezpiecznego zachowania na ulicy, w szkole w domu w kontaktach z nieznajomymi.


„Cztery pory roku”
Projekt edukacyjny „Cztery pory roku” ma na celu omówienie najważniejszych cech charakterystycznych dla czterech pór roku – we współpracy z Terenowym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim.

Są to cykle zajęć przyrodniczo – leśnych dla dzieci. Spotkania w lesie uzupełnią wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalą dotychczas zdobyte wiadomości. Uczestnicy otrzymują karty pracy, materiały i sprzęt do badań. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, z elementami gier i zabaw o tematyce ekologicznej.