klasy I-III

Projekt czytelniczy „Lubię czytać”

Przez cały rok szkolny uczniowie klas młodszych uczestniczyli w projekcie czytelniczym „Lubię czytać”.
Zajęcia z edukacji czytelniczej odbywały się w poszczególnych klasach według ułożonego harmonogramu. Ponadto chętni uczniowie zapraszani byli do biblioteki szkolnej, gdzie po zajęciach lekcyjnych mogli posłuchać fragmentów książek czytanych przez uczniów klasy siódmej a i siódmej c.
Mali czytelnicy z niecierpliwością oczekiwali na kolejne spotkania z bohaterami książek. Podczas zajęć powstały ciekawe prace plastyczne.
przygotowała Katarzyna Jankowska


Projekt „W krainie teatru”

Uczniowie klas pierwszych i drugich przystąpili w tym roku szkolnym do realizacji projektu edukacyjnego „W krainie teatru” przy współudziale Fundacji FROM.ART. Główną ideą projektu jest wprowadzenie najmłodszych do świata sztuki poprzez uczestnictwo w interdyscyplinarnych warsztatach z zakresu muzyki, plastyki i teatru. Poprzez łączenie różnych dziedzin sztuki uczniowie będą mieli okazje spróbować swoich sił w roli aktorów, widzów oraz artystów. Łączenie twórczej zabawy z ekspresją to nie tylko kształcenie kompetencji kluczowych, ale jednocześnie przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.


„Podróż po Europie”

Projekt obejmuje uczniów klasy III c. Uczniowie poznają poszczególne kraje Europy poprzez symboliczną podróż. Jeden dzień jest poświęcony jednemu państwu. Dzieci same wyszukują ciekawostek dotyczących danego kraju. Wspólnie opowiadamy sobie o zwyczajach, kulturze i zabytkach. Chętni uczniowie przygotowują przekąskę popularną w danym państwie lub przebierają się w stroje charakterystyczne dla wskazanej kultury. Głównym celem projektu jest poznawanie w sposób przyjazny i wielozmysłowy państw Europy.


„Wkręceni w czytanie”

Projekt edukacyjny obejmuje uczniów klasy IIIa, IIIb i IIIc. Dzieci dzielą się wrażeniami z przeczytanych książek. Opowiadają o swoich przemyśleniach i zachęcają innych uczniów do czytania. Podczas spotkań jest czytany fragment wybranej książki. Głównym celem projektu jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów klasy III .


„Gdy dorosnę, będę…”

Projekt obejmuje uczniów klasy III c i jest kontynuacją projektu realizowanego w klasie II. Rodzice uczniów odwiedzają dzieci i opowiadają o swoim zawodzie. Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów ze specyfiką i różnorodnością zawodową.


„Nie odmawiaj, jeśli możesz nam pomóc”

Projekt zajęć dodatkowych organizowanych przez świetlicę szkolną. Kto jest zły dla zwierząt, dla ludzi lepszy nie będzie.
Rola zwierząt w ludzkim życiu jest nieoceniona. Choć od tysięcy lat towarzyszą one człowiekowi zarówno w pracy jak i w codziennym życiu to często zapominamy, dlaczego są dla nas tak ważne. Korzyści płynących z obcowania ze zwierzętami jest wiele – tak jak wiele jest cierpienia tych, które zdane są na człowieka. Człowieka, który przecież sam je udomowił, a teraz przechodzi obojętnie wobec ich krzywdy.
Pragnąc uwrażliwić młode pokolenie na los zwierząt, chcemy pokazać im świat z obu stron. Świat z perspektywy pełnej miski i ciepłego legowiska, ale też ten, o którym zapominamy, a który niestety ciągle jest obecny – dzięki nam – ludziom. Świat zza krat, świat widziany z krótkiego łańcucha, świat, którego nie dostrzegamy lub o którym nie chcemy pamiętać.
Małe rzeczy – to hasło przewodnie naszego projektu. Realizując go chcemy uświadomić uczniom, że każdy może pomagać, nawet jeśli teraz wydaje mu się, że nie ma ku temu możliwości. Bezdomność to nie wybór zwierząt – to brak wiedzy, empatii i wzorców. Dlatego edukujmy nasze dzieci od najmłodszych lat, gdyż…
TYLKO ŚWIADOMY CZŁOWIEK MOŻE PODEJMOWAĆ TRAFNE WYBORY
Charakterystyka projektu: Projekt „NIE ODMAWIAJ…jeśli możesz nam pomóc”, skierowany jest do uczniów korzystających z opieki świetlicowej. Założeniem programu jest zachęcanie do podejmowania inicjatyw na rzecz zwierząt i poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązków, jakie my ludzie mamy względem nich. Korzystając z różnych form przekazu uczestniczący w projekcie uczniowie będą kształtować u siebie i innych postawy poszanowania życia drugiej istoty.

Główne cele projektu:
1. Uwrażliwienie uczniów na los zwierząt i kształtowanie odpowiednich postaw względem nich.
2. Wzrost wiedzy na temat prawnej odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierzaka.
3. Rozwój kompetencji społecznych poprzez współdziałanie.
4. Nabycie umiejętności zachowań w sytuacji, gdy staję się świadkiem krzywdzenia zwierzęcia
5. Nabycie umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł w myśl zasady – nie musisz wszystkiego wiedzieć, ale powinieneś wiedzieć gdzie szukać.
Realizacja projektu obejmować będzie następujące działy:
1. „Pan kotek był chory” – opieka nad naszymi domowymi przyjaciółmi
2. „Nasi przyjaciele ze schroniska” – los zwierząt bezdomnych
3. „Jestem potrzebny” – zwierzęta pracują i pomagają
4. „Są szczęśliwe lwy – ale nie w cyrku” – cyrk bez zwierząt
5. „Nie do klatki, wolę kwiatki” – los zwierząt hodowlanych
Realizując zawarte w projekcie działy tematyczne korzystać będziemy ze wsparcia instytucji zewnętrznych. Uatrakcyjni to przekazywane treści, a także podkreśli rolę działalności wolontariackiej.
Termin realizacji projektu: październik 2017 – maj 2018


„iTeatr dla Szkół”

Uczniowie klas I – III uczestniczą kolejny rok w projekcie ogólnopolskim „iTeatr dla Szkół”, który Telewizja Polska S.A. realizuje od 2012 roku. We wrześniu obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Tajemnice Wesołego Miasteczka” Łódzkiego Teatru Arlekin, a w październiku „Baśń o Rycerzu bez Konia” Teatru Banialuka z Bielska Białej. Czekamy z niecierpliwością na kolejne prezentacje teatralne.

http://www.iteatr.tvp.pl/27038729/otworzylismy-nowy-rok-szkolny-spektaklem-z-lodzi


„Mistrzowie Kodowania”

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wezmą udział w ogólnopolskim programie Mistrzowie Kodowania. Będzie to już V edycja. Tym razem będą programować w Scratchu pod okiem mgr Katarzyny Buchman i mgr Wandy Fibakiewicz (kl. I, II, IV i V podczas zajęć komputerowych). Języki programistyczne bowiem nie są już domeną tylko informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać.


Udział w projekcie „Rola nie boli”

Jedną z najważniejszych obecnie jest umiejętność pracy grupowej/zespołowej, a jednym z większych problemów uzależnienie od gier komputerowych i Internetu oraz nieumiejętność budowania pozytywnych relacji rówieśniczych przez dzieci. W związku z tym Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA, dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi zrealizowała projekt pt. „ROLA NIE BOLI, czyli jak znaleźć w grupie swoje miejsce i swój czas”, będący wykonaniem zadania publicznego o nazwie: aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. Uczniowie klas 6 mieli okazję wziąć udział w warsztatach pracy w grupie i ról grupowych w swojej szkole, do której zawitał trener SIŁACZKI oraz w warsztatach gier planszowych, w miejscu oferującym rozgrywki gier planszowych – w Gralni, przy ul. Więckowskiego 6 w Łodzi. Była to okazja, by przeżyć fantastyczną przygodę polegającą na zabawie grami planszowymi, a jednocześnie uczyć się pracy grupowej/zespołowej i rozwijać inne kompetencje społeczne.


„Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.

Uczniowie klasy II b, od stycznia 2015 roku uczestniczą w projekcje „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.
Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:
• Nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,
• Nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
• Nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umacniają wiarę we własne siły i możliwości oraz są zachęcane do realizacji zamierzonych celów.
Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Bezpieczne wędrówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Efektem programu jest przede wszystkim oswojenie dzieci z tematyką oszczędzania i gospodarowania swoimi pieniędzmi oraz rozumienie sytuacji finansowej rodziny i wartości pieniądza. W dzieciach kształtowane są dobre nawyki dotyczące dbałości o własne finanse, ale także o to, co najcenniejsze, czyli życie i zdrowie.

Program realizuje Wiesława Składowska.


 „Mądrzy i kulturalni w środku Polski”

Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi uczestniczy w projekcie „Mądrzy i kulturalni w środku Polski” realizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o regionie łódzkim poprzez przygotowanie scenariuszy zajęć dla uczniów ( obejmujących zarówno wycieczki jak i zajęcia w szkole).

przygotowała – Katarzyna Jankowska


„Etyka nie tylko dla smyka”

Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi przystąpiła do projektu „Etyka nie tylko dla smyka” Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Cel zajęć realizowanych w ramach projektu:

kształtowanie postaw moralno-etycznych najmłodszych uczniów oraz edukacja antykorupcyjna najmłodszych uczniów.

Projekt będzie realizowany w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej.

Zagadnienia etyczne realizowane będą podczas zajęć edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, wychowania fizycznego poprzez ćwiczenia, zabawy, analizę tekstów literackich z wykorzystaniem treści zawartych w podstawie programowej.

koordynator projektu – Katarzyna Jankowska


 

„Bezpieczny Puchatek”

Projekt edukacyjny „Bezpieczny Puchatek” utrwala u uczniów zasady bezpiecznego zachowania na ulicy, w szkole w domu w kontaktach z nieznajomymi.


„Cztery pory roku”
Projekt edukacyjny „Cztery pory roku” ma na celu omówienie najważniejszych cech charakterystycznych dla czterech pór roku – we współpracy z Terenowym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim.

Są to cykle zajęć przyrodniczo – leśnych dla dzieci. Spotkania w lesie uzupełnią wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalą dotychczas zdobyte wiadomości. Uczestnicy otrzymują karty pracy, materiały i sprzęt do badań. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, z elementami gier i zabaw o tematyce ekologicznej.