klasy IV-VII

eTwinning

eTwinning to program umożliwiający szkołom w Europie nawiązanie współpracy z innymi szkołami z Unii Europejskiej dzięki nowoczesnym technologiom. W ramach tego programu w szkole realizowane są różne międzynarodowe projekty. Językiem komunikacji jest język angielski.
Uczniowie realizując projekty rozszerzają swoją wiedzę na temat innych państw i ich mieszkańców, kształtują otwartość i tolerancję wobec innych, rozwijają komunikacje językowe i umiejętności informatyczne z wykorzystaniem nowych technologii, kształtują umiejętność współpracy w grupach, zespołach i na odległość, nawiązują nowe znajomości, rozwijają swoje zainteresowania i kreatywność.
Obecnie w szkole klasa 6a realizuje projekt ,,A Taste of Europe”. Uczniowie współpracują ze swoimi rówieśnikami z Włoch, Turcji, Chorwacji, Szwecji, Portugalii, Litwy i Słowacji. Przygotowują książkę kucharską z tradycyjnymi polskimi daniami.
Założycielem i koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego mgr Ewa Trepka-Domańska.

Badacz wody

Badacz Wody to projekt, który zachęca uczniów w wieku 8-14 lat w 11 krajach do podejmowania odważnych i zdecydowanych działań na rzecz poszanowania naszej cennej wody poprzez zabawne i interaktywne Misje oszczędzania wody.
Dzięki ponad 2600 zespołom w 11 krajach Badacz Wody stwarza uczniom możliwości współpracy z rówieśnikami ponad granicami na skalę międzynarodową. Innowacyjny sposób, aby zarażać entuzjazmem przyszłe pokolenia do stawania się obywatelami świata, działającymi lokalnie i myślącymi globalnie.
W naszej szkole działania projektowe realizują klasy siódme.

„Mistrzowie Kodowania”

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wezmą udział w ogólnopolskim programie Mistrzowie Kodowania. Będzie to już V edycja. Tym razem będą programować w Scratchu pod okiem mgr Katarzyny Buchman i mgr Wandy Fibakiewicz (kl. I, II, IV i V podczas zajęć komputerowych). Języki programistyczne bowiem nie są już domeną tylko informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać.