Wpływ czytania na rozwój dziecka

Drodzy Rodzice!

Wg prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego „Aby stać się człowiekiem, który świadomie i sprawnie korzysta z komunikacji pisemnej, niezbędne jest od najmłodszych lat rozwijanie języka i mowy oraz obcowanie z tekstem. Na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność za wytworzenie ciekawości poznawczej dziecka, potrzeby komunikacji, pozytywnej postawy wobec czytania i wytworzenia nawyków czytelniczych już w najwcześniejszym dzieciństwie.

Jaki więc wpływ ma czytanie na rozwój dziecka?

—  Zaspokaja jego potrzeby emocjonalne (miłości, uwagi, stymulacji) – zwłaszcza wspólne czytanie w domu zapewnia dziecku poczucie bycia kochanym i buduje silną więź między rodzicami a dziećmi.

—  Wspólne czytanie z rodzicami przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania.

—  Uczy samodzielnego myślenia logicznego oraz przyczynowo-skutkowego (śledząc losy bohaterów, dziecko potrafi wskazać powody ich postępowania oraz ich konsekwencje – rodzic może zaś  wykorzystać przykład z lektury do rozmowy o istotnych kwestiach, np. na bazie losów Pinokia zastanawiamy się, czy warto kłamać itp.)

—  Rozwija zasób słów, uczy poprawnego języka, daje swobodę wypowiedzi. Dzieci, które regularnie czytają, posługują się bogatym językiem, co daje odzwierciedlenie np. w rozmowach, szkolnych pracach pisemnych, samodzielnych wypowiedziach.

—  Wspiera rozwój psychiczny dziecka (kształtuje charakter poprzez wartościowanie postaw bohaterów i konfrontowanie ich z własnym sumieniem) oraz uczy odróżniania dobra od zła i rozwija wrażliwość moralną

—  Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka (elokwentne dzieci mają wysoką samoocenę).

—  Ćwiczy pamięć i poprawia koncentrację dzięki czemu ułatwia naukę oraz pomaga odnieść sukces w szkole.

—  Poszerza zasób wiedzy i rozwija wyobraźnię.

—  Zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera i gadżetów elektronicznych.

 

Opracowano na podstawie prezentacji mgr Karoliny Woźniak