scenariusze zajęć dla klas I-III

Scenariusze zajęć dla klas I-III

Autorski scenariusz dla klasy III przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Scenariusz zajęć otwartych dla klasy I z wykorzystaniem TIK w edukacji przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Scenariusz zajęć otwartych w klasie III przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Scenariusz zajęć otwartych dla klasy III przygotowany przez Annę Ciągło

Scenariusz zajęć otwartych dla klasy II przygotowany przez Annę Andrzejak

Scenariusz zajęć otwartych z wykorzystaniem TIK w edukacji, realizowanych w ramach programu „Aktywna tablica” w klasie I przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Powstanie Styczniowe. Konspekt zajęć dla uczniów

Scenariusz zajęć otwartych z wykorzystaniem maty edukacyjnej, realizowanych w ramach projektu wewnątrzszkolnego „Świadomi i odpowiedzialni w sieci” przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Karty pracy do zajęć z projektu „Świadomi i odpowiedzialni w sieci”

Scenariusz zajęć otwartych z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, zrealizowanych w ramach wewnątrzszkolnego projektu „Świadomi i odpowiedzialni w sieci” przygotowany przez Annę Ciągło