scenariusze zajęć dla klas I-III

Scenariusze zajęć dla klas I-III

Autorski scenariusz dla klasy III przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Scenariusz zajęć otwartych dla klasy I z wykorzystaniem TIK w edukacji przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Scenariusz zajęć otwartych w klasie III przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III przygotowany przez Wandę Fibakiewicz

Scenariusz zajęć otwartych dla klasy III przygotowany przez Annę Ciągło