scenariusze zajęć dla klas IV-VIII

Scenariusze zajęć klas dla klas IV-VIII

Scenariusz lekcji korelacyjnej – realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej matematyki z językiem angielskim przygotowany przez Katarzynę Wróbel i Anettę Trzmielak

Konspekt lekcji korelującej nauczanie języka angielskiego i historii przygotowany przez Katarzynę Ptaszyńską i Anettę Trzmielak