inne

Materiały pomocnicze do pisania rozprawki  przygotowane przez Katarzynę Buchman

Prezentacja ze składni zdania pojedynczego wykonana przez Katarzynę Buchman

Prezentacja wyjaśniająca stopniowanie przymiotników i przysłówków wykonana przez Katarzynę Buchman

Prezentacja zbierająca wiadomości o imiesłowach wykonana przez Katarzynę Buchman

Prezentacja „Partykuła i wykrzyknik jako części mowy” wykonana przez Katarzynę Buchman