Program „Dobry start” – 300 dla ucznia

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

W ramach rządowego programu „Dobry Start” od roku szkolnego 2018/2019 dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny przysługuje raz w roku jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Przysługuje ono niezależnie od posiadanego dochodu na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia, a dla dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać za pośrednictwem internetu od 1 lipca (poprzez portal www.empatia.mrpips.gov.pl), a w tradycyjnej formie papierowej – od 1 sierpnia (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.