Rodzice! kontrolujcie głowy Waszych Dzieci.

Rodzice! kontrolujcie głowy Waszych Dzieci.

Tutaj znajdują się informacje na temat konieczności kontrolowania głów dzieci przez rodziców.

Od 1 stycznia 2009 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ. U. 2008 Nr 234, poz. 1570 ze zm. ), wszawica nie znajduje się wśród chorób wymienionych w załączniku do nowej ustawy i nie podlega zgłaszaniu oraz rejestracji decyzją Ministra Zdrowia.