eTwinning


eTwinning to program umożliwiający szkołom w Europie nawiązanie współpracy z innymi szkołami z Unii Europejskiej dzięki nowoczesnym technologiom. W ramach tego programu w szkole realizowane są różne międzynarodowe projekty. Językiem komunikacji jest język angielski.

Uczniowie realizując projekty rozszerzają swoją wiedzę na temat innych państw i ich mieszkańców, kształtują otwartość i tolerancję wobec innych, rozwijają komunikacje językowe i umiejętności informatyczne z wykorzystaniem nowych technologii, kształtują umiejętność współpracy w grupach, zespołach i na odległość, nawiązują nowe znajomości, rozwijają swoje zainteresowania i kreatywność. 

W roku szkolnym 2018/19 klasa 4a realizować będzie projekt ze swoimi rówieśnikami z Unii Europejskiej.  

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego, mgr Ewa Trepka-Domańska.