eTwinning


eTwinning to program umożliwiający szkołom w Europie nawiązanie współpracy z innymi szkołami z Unii Europejskiej dzięki nowoczesnym technologiom. W ramach tego programu w szkole realizowane są różne międzynarodowe projekty. Językiem komunikacji jest język angielski.

Uczniowie realizując projekty rozszerzają swoją wiedzę na temat innych państw i ich mieszkańców, kształtują otwartość i tolerancję wobec innych, rozwijają komunikacje językowe i umiejętności informatyczne z wykorzystaniem nowych technologii, kształtują umiejętność współpracy w grupach, zespołach i na odległość, nawiązują nowe znajomości, rozwijają swoje zainteresowania i kreatywność. 

W roku szkolnym 2018/19 klasa 4a realizować będzie projekt ze swoimi rówieśnikami z Unii Europejskiej.  

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego, mgr Ewa Trepka-Domańska. 

 

 

Klasa IVa w ramach programu eTwinning przygotowuje projekt „Mum, I love You!” razem ze szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Rumunii i Polski. Tworzy logo online dt. Dnia Matki.

Uczniowie wykonują kartki z okazji zbliżającego się Dnia Matki w języku polskim i angielskim. Technika i format prac są dowolne. Szkoły wymieniają się zdjęciami kartek online. W czasie lekcji języka angielskiego odbędzie się prezentacja prac uczniów z Polski i z zagranicy. Prace klasy IVa będzie można też zobaczyć na tablicach, znajdujących się na drugim piętrze przy sali języka angielskiego.

 

Logo kartki z Włoch: Logo z Turcji:

 

Kartki z okazji Dnia Matki:

Kartki z Turcji:

Kartki z Rumunii:

 

Nasze logo przygotowane przez uczniów klasy IVa:
Nasze kartki przygotowane przez uczniów klasy IVa: