Powietrze – jako niewidzialny skarb

„Powietrze – jako niewidzialny skarb”

 

Podsumowanie projektu „Powietrze – jako niewidzialny skarb” nastąpiło 31 maja 2019 roku.
Z tej okazji uczniowie przygotowali na boiski szkolnym wystawę:
- prac dostarczonych w ramach konkursu „Przyrodnicze skarby Łodzi (w konkursie fotograficznym uczniowie mieli za zadanie wyszukać w przestrzeni miejskiej okazałe gatunki drzew i uwiecznić je na zdjęciach z załączonym opisem);
- prac konkursowych „Nasze wsparcie dla natury, czyli miejsce etyki w ekologii”;
- prac projektowych na temat „Formy ochrony przyrody”, „Organizacje ratujące przyrodę”.
Reprezentacje uczniów z klas IV – VIII gromadziły się przy stolikach zadaniowych:
1. Parszywa 12, czyli tuzin chorób grożących światu, ze względu na zmiane klimatu.
2. Skutki kwaśnych opadów na organizm człowieka.
3. Klimat w mieście.
4. Sposoby oszczędzania energii oraz zmniejszania emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych.
5. W trosce o nasze środowisko.
6. Zgadnij jakie to zioło
Z ogromnym zapałem uczniowie rozwiązywali ekologiczne zagadnienia.

Pogoda dopisała. W blasku promieni słonecznych świat przyrody nabrał cudownych zielonych odcieni.

W dniach 22-24 maja 2019 r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego. W trakcie wyjazdu zwiedzali ruiny zamku w Olsztynie i zamek w Ogrodzieńcu, podziwiali Dolinę Prądnika, Jaskinię Nietoperzową, ekspozycje w Muzeum Przyrodniczym Ojcowskiego Parku Narodowego. Poznali historię utworzenia Parku, jego strukturę geologiczną, klimat i sposoby rozpoznawania stopnia zanieczyszczenia powietrza , świat roślin i zwierząt.
Wycieczka została dofinansowana z WFOŚiGW w Łodzi w ramach realizacji projektu „Powietrze jako niewidzialny skarb” w roku szkolnym 2018/2019.

Dnia 8 maja 2019 roku odbyła się wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego, w której udział wzięli uczniowie klas ósmych. Przed wyjazdem wspólnie wykonywaliśmy mapy myśli do nazwy ,,Niebieskie Źródła”. Następnie wsiedliśmy do busów i wyruszyliśmy w drogę. Zatrzymaliśmy się w Spale i tam zaczęliśmy nasze zwiedzanie. Dowiedzieliśmy się, że w tej miejscowości przebywali cesarze oraz prawie wszyscy prezydenci Polski. Płynie tamtędy rzeka nazywana Pilicą, która jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Jej nazwa wzięła się od słowa pilno, ponieważ posiada wyjątkowo wartki, jakby wciąż pilący nurt. Długość rzeki wynosi ok.300 km.
Później pojechaliśmy do Niebieskich Źródeł i Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Źródła te, to spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Interesujące jest to, że wypływa z nich ok. 80 litrów wody na sekundę, mało tego obszar ten częściowo objęty jest programem Natura 2000.
Natomiast w Skansenie pan przewodnik opowiadał o różnych pojazdach niemieckich oraz o bunkrach i okopach z czasów II wojny światowej. Część eksponatów została wydobyta z Pilicy, a inne przeniesione z innych miejscowości lub muzeów. Widzieliśmy także młyn. Dzięki wizycie w skansenie mogliśmy poszerzyć jak i przypomnieć sobie historię Polski.
Zmęczeni ale zadowoleni po zwiedzaniu wróciliśmy do szkoły.

Tajemnice powietrza.
1 lutego 2019r. uczniowie klas siódmej i ósmej wzięli udział w warsztatach chemicznych pt. „Tajemnice powietrza”. Zajęcia odbyły się dzięki dotacji WFOŚiGW w Łodzi, w ramach realizacji projektu ekologicznego pn. „Powietrze, czyli niewidzialny skarb”. Podczas warsztatów uczniowie udowodnili, że tlen podtrzymuje palenie, otrzymywali i wykrywali wodór, sprawdzali jak działa kret na rury kanalizacyjne. Dzień chemiczny zakończył pokaz efektownych doświadczeń. Zajęcia przeprowadzili naukowcy z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia, p. Łukasz Sporny i p. Piotr Wróblewski.

Już po raz dziewiąty nauczyciele przyrody zapraszają do udziału w konkursie „Przyrodnicze skarby Łodzi”.

Konkurs  polega na wykonaniu plakatu na temat: „Pomniki przyrody w województwie łódzkim”.

Format pracy A-3, technika dowolna. Prace wyłącznie indywidualne. Nie ograniczamy ilości prac przysyłanych przez szkołę. Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom.

Części składowe plakatu:

1.     Imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca powstała (na odwrocie pracy).
2.     Tytuł plakatu:  „Pomniki przyrody w województwie łódzkim ”.
3.     Zdjęcia lub  rysunki wybranych pomników przyrody występujących w województwie łódzkim.
4.     Tekst stanowiący integralną część  posteru – uzupełnienie zawartości graficznej.

 

Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace w drugim tygodniu grudnia.

 

19.11.2018r.

Zespół uczniów z klasy 8 a przeprowadził kampanię „Segregujesz – zyskujesz”.
Zapraszamy do zapoznania się z grą/ prezentacją w programie Scratch.

Jak zadbać o czyste powietrze w pomieszczeniach?
Uczniowie klasy 4b kontynuują projekt InAirQ, którego celem jest ocena jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Podczas warsztatów prowadzonych przez panią
Justynę Wodnicką czwartoklasiści dowiedzieli się, jakie rodzaje zanieczyszczeń występują najczęściej, kiedy należy wietrzyć pomieszczenia, jakie rośliny doniczkowe przyczyniają się od oczyszczania powietrza. Rozwiązywali krzyżówki i rebusy. Otrzymali ulotki pt. „Przewietrz głowę, dbaj o zdrowie. Swoją wiedzą podzielą się z rodzicami.”.

W sobotni, zimny poranek 17 listopada wybraliśmy na wycieczkę ornitologiczną. Przewodnikiem był pan Jarosław Krajewski Wiceprezes Zarządu OTOP. Ptasią przygodę rozpoczęły uczennice klasy 5b. Udało się nam zaobserwować kilka gatunków ptaków. Najciekawsze zajęcia odbyły się w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Leśniczy pan Kamil Polański, opowiedział o zwierzętach przebywających w lecznicy. Wszyscy kuracjusze otoczeni są troskliwą opieką. Sarny, jeże, bociany, żuraw i bielik czują się coraz lepiej.
Zaciekawiła nas informacja o zakłóceniach migracji ptaków. Żurawie lecące nad leśniczówką gubią szyk, przestaje działać ich wewnętrzny kompas, krążą w koło. Po pewnym czasie odnajdują drogę, formują klucze i wyruszają w drogę. Takie zakłócenia obserwuje się na świecie coraz częściej.

Klasy czwarte uczestniczyły w dniu 8 listopada 2018 roku w wycieczce o charakterze ekologicznym. Głównym miejscem zajęć było Muzeum „Giganty mocy”. Wśród interaktywnych eksponatów uczniowie poszerzali swoja wiedzę z zakresu odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Dzieci uczestniczyły w warsztatach dotyczących naszej planety. Poznały miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym oraz zaznajomiły się z magnetyzmem ziemskim.
Piękna aura sprzyjała obserwacji odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie oraz farmy wiatraków na Górze Kamieńsk.
Wyjazd odbył się w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej „Powietrze – jako niewidzialny skarb” – dotowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.


Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego