Szkoła z klasą 2.0

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji programu „Szkoła z klasa 2.0″. W roku szkolnym 2018/2019 chcemy położyć akcent na poczucie odpowiedzialności za proces zmiany. Dlatego tegoroczne hasło brzmi: „Weź szkołę w swoje ręce”.
Wybraliśmy obszar: „Pasja do nauki”, ponieważ uważamy że uczenie się z pasją jest o wiele bardziej motywujące, ciekawsze i daje dużo satysfakcji uczniom. Od kilku lat dokładamy starań, aby rozwijać zainteresowania i pasje uczniów poprzez stosowanie nowoczesnych technik edukacyjnych. W miarę możliwości doposażamy szkołę w sprzęt multimedialny. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kompetencje informatyczne, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia, stosując zdobyte umiejętności w pracy z uczniami na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła z klasą 2,0” w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi im. Konstytucji 3 Maja w roku szkolnym 2018/2019, I półrocze