Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Miksa
e-mail: iod@sp120.elodz.edu.pl