Terminarz spotkań z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami Konsultacje z Rodzicami
12.09.2017 r.
28.09.2017 r. – zebranie Rady Rodziców
24.10.2017 r.
 28.11.2017 r.
19.12.2017 r.
23.01.2018 r.
 20.03.2018 r.
  17.04.2018 r.
   15.05.2018 r.