Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

03 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna
24 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe
11 lutego – 22 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r., 19 czerwca 2019 r.

Rekolekcje
27, 28, 29 marca 2019 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r. 

Ferie letnie
22 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

Egzaminy ósmoklasisty
15, 16, 17 IV 2019 r.