Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

04 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe
29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca – 03 kwietnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02 maja 2018 r., 04 maja 2018 r., 30 maja 2018 r.,
01 czerwca 2018 r., 21 czerwca 2018 r.

Rekolekcje
07, 08, 09 marca 2018 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r. 

Ferie letnie
23 czerwca 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.

Zebrania z Rodzicami
12 września 2017 r.
28 września 2017 r. – zebranie Rady Rodziców
24 października 2017 r.
19 grudnia 2017 r.
23 stycznia 2018 r.
20 marca 2018 r.
15 maja 2018 r.

Konsultacje z Rodzicami

28 listopada 2017 r.
17 kwietnia 2018 r.