Warsztaty

Warsztaty Ia w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi – 8.05.2018

Warsztaty Ia i Ib w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim – 19.04.2018


Warsztaty uczniów klas II „Jaka jest woda” – 13.04.2018

Warsztaty uczniów klasy Ib w Castoramie – 15.03.2018


Warsztaty uczniów klas VIa i VIIc z doradztwa zawodowego – 26.02.2018

Warsztaty uczniów klas VII z zakresu Budżetu Obywatelskiego – 20.02.2018

Warsztaty świąteczne klas II i IIIc w Nieborowie – 5.12.2017

Warsztaty z rękodzieła – 29.11.2017

I a na warsztatach w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 – 23.11.2017

Klasy IV na warsztatach kulinarno – edukacyjnych „Zielona Kraina” – 24.10.2017

I a na warsztatach w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 – 19.10.2017