Warsztaty

26.11.2018 – IIa w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1


IIb w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

IIb na warsztatach plastyczno-technicznych w Castoramie

IIa na warsztatach edukacyjnych w Muzeum Kinematografii

IIb na warsztatach przyrodniczych w Lesie Łagiewnickim