Warsztaty

03.04.2019 – warsztaty IIb w Castoramie


22.03.2019 – warsztaty ekologiczne IIa w Lesie Łagiewnickim

21.03.2019 – „Kodowanie binarne”, warsztaty IIb w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

13.03.2019 – warsztaty ekologiczne klasy IIb

11.03.2019 – IIa w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła”

6.03.2019 – warsztaty klas II z zakresu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym

26.02.2019 – IIb w Pałacu Poznańskiego

3.01.2019 – IIb w Centrum Zajęć Pozaszkolnych

26.11.2018 – IIa w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

IIb w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

IIb na warsztatach plastyczno-technicznych w Castoramie

IIa na warsztatach edukacyjnych w Muzeum Kinematografii

IIb na warsztatach przyrodniczych w Lesie Łagiewnickim