Wycieczki

10.06.2019 – wycieczka 4a i 7a do Rogowa


22-24.05.2019 – wycieczka klas szóstych po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

8.05.2019 – wycieczka klas ósmych do Tomaszowa Mazowieckiego

18.12.2018 – wycieczka klas drugich do Nieborowa

7.12.2018 – wycieczka 6a i 7a do Tomaszowa Mazowieckiego

7.12.2018 – wycieczka klas ósmych do Warszawy

klasy ósme na wycieczce „Zamki blisko Łodzi”