Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023,
w tym terminarz rekrutacji, dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi - Rekrutacja do szkół – Kuratorium Oświaty w Łodzi (lodz.pl)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz.1737) akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl) 

Zgodnie z uchwałą nr LIV/1627/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 wniosek o przyjęcie do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, dla absolwentów szkół podstawowych można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Informacje o łódzkich szkołach ponadpodstawowych znajdują się pod linkiem Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)

 

WAŻNE!

20 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Link do logowania się w systemie: https://lodzkie.edu.com.pl

 

Zarządzenie Nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty

Znak pisma: ŁKO.WNP.110z.117.2021.JO

Zarządzenie Nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082), zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 w województwie łódzkim, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły oraz określa miejsca uznawane za wysokie w tych zawodach.
 2. W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, nieumieszczonych w treści niniejszego zarządzenia, dyrektor szkoły dokonuje analizy regulaminu tych zawodów (określając zajęte miejsce lub uzyskany tytuł na danym szczeblu) i na tej podstawie podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 2

 1. Ustala się wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez komitety główne konkursów i olimpiad:
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów, organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, organizator: Instytut Badań Literackich PAN,
 • Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów, organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu,
 • Olimpiada Historyczna Juniorów, organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne,
 • Olimpiada Informatyczna Juniorów, organizator: Fundacja Rozwoju Informatyki.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej olimpiad przedmiotowych.

 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty lub kuratorów oświaty w innych województwach, w których osiągnięcia kandydatów są uwzględniane w procesie rekrutacji, w zakresie następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów przedmiotowych.

 1. Ustala się wykaz konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanych przez komitety główne olimpiad oraz organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień
  z kuratorami oświaty w innych województwach, w których osiągnięcia kandydatów są uwzględniane w procesie rekrutacji:
 • XVII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”, organizator: Mazowieckie Kuratorium Oświaty,
 • V Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”, organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,
 • VI Ogólnopolski Konkurs „Bliżej pszczół”, organizator: Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych, organizator: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie,
 • XVIII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”, organizator: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim.

 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz poszczególne komitety konkursów:
 • Ogólnopolski Tematyczny Konkurs Informatyczny „Infosukces – poziom podstawowy”, organizator: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
 • Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Fascynująca fizyka – poziom podstawowy”, organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,
 • Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczno-Religijny „Nasze Dziedzictwo” , organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej,
 • Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Internetowy „First Step To Success”, organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,
 • Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”, organizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny, organizator: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs wiedzy o filmie i mediach „Filmowe Łódzkie – Filmowe Regiony Polski”, organizator: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,
 • Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny „Mastermind”, organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,
 • Wojewódzki Tematyczny Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
 • Wojewódzki Tematyczny Konkurs Matematyczny „Matematyka – moja pasja”, organizator: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczny „Losy Polaków z Ziemi Łódzkiej w latach 1914 – 1945. Od początku I wojny światowej do zakończenia II wojny światowej”, organizator: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim. W zapisach nie powiela się sukcesów uzyskanych w tym samym konkursie na różnych jego szczeblach.

 1. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących zawody organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji:

akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard angielski, bobsleje, boccia, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, cheerleading, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, jujitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, korfball, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, muaythai, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, narciarstwo wodne, Oyama karate, pétanque, pięciobój nowoczesny, płetwonurkowanie, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, przeciąganie liny, rugby, rugby na wózkach, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snooker, snowboard, softball, sport kartingowy, squash, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, w zawodach sportowych zorganizowanych w różnych konkurencjach danej dyscypliny sportu, spośród wymienionych powyżej. W zapisach nie powiela się sukcesów uzyskanych w tej samej konkurencji danej dyscypliny sportu na różnych szczeblach.

§ 3

 1. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w zawodach wiedzy interdyscyplinarnych lub tematycznych innych, niż wymienione w § 2 ust. 3 i 4, jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub  inne podmioty działające na terenie szkoły.

 1. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w konkursach artystycznych, jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub  inne podmioty działające na terenie szkoły.

 1. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. W zapisach nie określa się rodzaju aktywności ani nie wymienia się różnych form aktywności jako oddzielnych osiągnięć.
 2. Na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, a także uzyskanie tytułu laureata lub finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, ponadwojewódzki lub wojewódzki) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.

§ 4

 1. Laureaci i finaliści olimpiad, wymienionych w § 2 ust. 1, przyjmowani są do wybranych przez nich szkół w pierwszej kolejności.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych, wymienionych w § 2 ust. 2, przyjmowani są do wybranych przez nich szkół w pierwszej kolejności.
 3. Finaliści konkursów przedmiotowych, wymienionych w § 2 ust. 2; laureaci
  i finaliści konkursów wymienionych w § 2 ust. 3 i 4; uczniowie, którzy zajęli określone miejsca lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach wymienionych w § 2 ust. 5 i w § 3 ust. 1, 2, 4 oraz uczniowie posiadający osiągnięcia wymienione w § 3 ust. 3 – otrzymują w procesie rekrutacji punkty
  w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć.
 4. Uczniowie posiadający analogiczne osiągnięcia uzyskane w wyniku ich aktywności poza szkołą, zachowują prawo otrzymania w procesie rekrutacji punktów w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć, pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Uczniowie, którzy zajęli odpowiednie miejsca lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w wymienionych w niniejszym zarządzeniu zawodach wiedzy, artystycznych
  i sportowych lub posiadający osiągnięcia w aktywności społecznej, uzyskane wcześniej, niż w roku szkolnym 2021/2022, zachowują prawo otrzymania w procesie rekrutacji punktów w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć, pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 6. Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych uzyskali prawo otrzymania
  w procesie rekrutacji punktów, za zajęcie odpowiedniego miejsca lub uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach interdyscyplinarnych i tematycznych, nieuwzględnionych w niniejszym zarządzeniu, ale wymienionych w zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich, zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Dotyczy to konkursów: Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich – Życie Polaków
  w latach 1914-1989”, Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”, Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”, Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości, Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Piękne doświadczenie, Fascynujące wyjaśnienie – poziom podstawowy”, Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Na Biało-Czerwoną Nutę”.
 7. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie wpisuje się osiągnięć uczniów, uzyskanych w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach, w których rywalizacja odbywała się jedynie na szczeblu szkolnym oraz olimpiadach, konkursach, turniejach
  i zawodach komercyjnych.

§ 5

Liczbę punktów za poszczególne osiągnięcia, przyznawanych absolwentom szkół podstawowych w procesie rekrutacji, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łódzki Kurator Oświaty

Waldemar Flajszer