Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Zarządzenie na temat terminów rekrutacji

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Naszym celem jest Szkoła mądra, przyjazna i bezpieczna. Zależy nam na jakości kształcenia oraz rozwoju każdego ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 120 są przez nas wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki, potrafią organizować własny proces uczenia oraz rozwijać pasje i zainteresowania.

 

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych.

  • Nasi pierwszoklasiści codziennie rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00.
  • Nie poprzestajemy na realizacji podstawy programowej. W każdej klasie pierwszej będzie dodatkowa jedna godzina zajęć, w ramach której przewidujemy rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności wnioskowania.
  • W tym celu będziemy realizować innowacje pedagogiczne. Wykorzystamy wyjątkowe położenie Szkoły w otulinie Lasu Łagiewnickiego, bogatą bazę dydaktyczną oraz doświadczenia kadry pedagogicznej w realizacji projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.
  • Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami zewnętrznymi np.: Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim, Centrum Zajęć Pozaszkolnych, instytucjami kultury. Naszym priorytetem są edukacja ekologiczna, zdrowy styl życia, umiejętność autoprezentacji, nauka kodowania i programowania, edukacja finansowa oraz rozwijanie umiejętności artystycznych, w tym aktorskich i plastycznych.


Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

Od 04.05.2023 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, która będzie trwała do 31.05.2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo pod linkiem: Nabór do szkół podstawowych - Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)
W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą pod nr tel. 42 659-71-20.


ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. W przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie należy złożyć „Zgłoszenie”.
  2. W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły należy wypełnić „Wniosek”.

Link do obwodu Szkoły: Szkoły Podstawowe - Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)


Terminarz naboru:
• 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 1500 – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;
• 01.06.2023 r. – 05.06.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
• 14.06.2023 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
• 15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz. 1500 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został
zakwalifikowany.
• 26.06.2023 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.