Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja do szkół podstawowych

NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja bierze udział w naborze uzupełniającym do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 (dysponujemy 10 wolnymi miejscami).

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu podstawowym do żadnej z wybranych szkół, mogą złożyć wniosek bezpośrednio do szkoły, która posiada wolne miejsca.

Wzór zgłoszenia lub wniosku będzie można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami. Wypełnione i podpisane zgłoszenie składa się bezpośrednio do szkoły obwodowej, a wniosek bezpośrednio do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

W rekrutacji uzupełniającej zarówno zgłoszenie jak i wniosek wprowadzane oraz potwierdzane są przez szkolnego administratora lub szkolną komisję rekrutacyjną (rodzic nie ma możliwości logowania się w systemie).

VII. Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

 1. 28.06.2023 r. - 11.07.2023 r. do godziny 15.00 - składanie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU
  do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu lub do oddziału sportowego.
 2. 12.07.2023 r. - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej w szkołach prowadzących rekrutację do klasy sportowej. Godzinę rozpoczęcia sprawdzianu określają i podają
  do publicznej wiadomości dyrektorzy szkół z ww. oddziałami.
 3. 13.07.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 4. 14.07.2023 r. – 18.07.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. 19.07.2023 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. 20.07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
 7. 24.07.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

wzór zgłoszenia

wzór wniosku