Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja do szkół podstawowych

Ważne!

Szanowni Państwo,

Zgłoszenie/wniosek w systemie rekrutacji może mieć następujące statusy:

  • Niezłożony w rekrutacji podstawowej - dokument został wypełniony przez rodzica i zapisany w systemie, nie jest jednak widoczny w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji;
  • Złożony w rekrutacji podstawowej – dokument został złożony (wysłany) przez system do szkoły wraz z załącznikami, dokumenty są weryfikowane przez szkołę pierwszego wyboru;
  • Złożony i zweryfikowany w rekrutacji podstawowej – dokument został poprawnie zweryfikowany przez szkołę i bierze udział w dalszym procesie rekrutacji;
  • Odrzucony w rekrutacji podstawowej – dokument został odrzucony przez szkołę, przy statusie wniosku będzie podany powód odrzucenia dokumentu wpisany przez szkołę, dokument nie bierze udziału w dalszym procesie rekrutacji.
Po złożeniu dokumentu elektronicznie proszę sprawdzić, jaki status ma wypełnione przez Państwa zgłoszenie/wniosek.

Szczegółowa instrukcja wypełniania zgłoszenia/wniosku i elektronicznego wysyłania
w załączeniu lub dostępna na stronie rekrutacyjnej
https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa , w zakładce DOKUMENTY.

W przypadku problemów proszę skontaktować się ze szkołą podstawową pierwszego wyboru.

System rekrutacji elektronicznej - instrukcja

 

 

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/ 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2023-2024

Zarządzenie na temat terminów rekrutacji

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Naszym celem jest Szkoła mądra, przyjazna i bezpieczna. Zależy nam na jakości kształcenia oraz rozwoju każdego ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 120 są przez nas wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki, potrafią organizować własny proces uczenia oraz rozwijać pasje i zainteresowania.

 

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych.

  • Nasi pierwszoklasiści codziennie rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00.
  • Nie poprzestajemy na realizacji podstawy programowej. W każdej klasie pierwszej będzie dodatkowa jedna godzina zajęć, w ramach której przewidujemy rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności wnioskowania.
  • W tym celu będziemy realizować innowacje pedagogiczne. Wykorzystamy wyjątkowe położenie Szkoły w otulinie Lasu Łagiewnickiego, bogatą bazę dydaktyczną oraz doświadczenia kadry pedagogicznej w realizacji projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.
  • Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami zewnętrznymi np.: Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim, Centrum Zajęć Pozaszkolnych, instytucjami kultury. Naszym priorytetem są edukacja ekologiczna, zdrowy styl życia, umiejętność autoprezentacji, nauka kodowania i programowania, edukacja finansowa oraz rozwijanie umiejętności artystycznych, w tym aktorskich i plastycznych.


Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

Od 04.05.2023 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, która będzie trwała do 31.05.2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo pod linkiem: Nabór do szkół podstawowych - Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)
W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą pod nr tel. 42 659-71-20.


ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. W przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie należy złożyć „Zgłoszenie”.
  2. W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły należy wypełnić „Wniosek”.

Link do obwodu Szkoły: Szkoły Podstawowe - Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)


Terminarz naboru:
• 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 1500 – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;
• 01.06.2023 r. – 05.06.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
• 14.06.2023 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
• 15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz. 1500 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został
zakwalifikowany.
• 26.06.2023 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.