KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ja w świecie zawodów

Projekt „Ja w świecie zawodów”  

Aby środowisko szkolne sprzyjało budowaniu u uczniów poczucia własnej wartości, nauczyciele muszą wykazywać się w stosunku do nich nie tylko życzliwością i szacunkiem, ale również opierać się w swojej pracy na pozytywnej motywacji podczas przekazywania wiedzy. Koncentracja na mocnych stronach, a zatem praca na zasobach, nie deficytach, dobór zadań zgodny z poziomem umiejętności, a zatem indywidualne podejście do potrzeb ucznia, a także stwarzanie możliwości do odnoszenia zwycięstw, to te elementy, które zależą od nauczyciela, a przyczyniają się do rozwijania poczucia własnej wartości u uczniów (Branden, 1998, 232). 

Projekt wczesnej orientacji zawodowej dzieci „Ja w świecie zawodów” odnosi się do następujących treści z Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) 

Uczeń:  

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;  

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;  

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;  

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;  

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;  

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 

Cele ukierunkowane na ucznia:  

  • Budowanie poczucia własnej wartości  
  • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.  
  • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej,  
  • Rozwijanie kompetencji miękkich 


Realizacja projektu odbywa się we współpracy Szkoły Podstawowej nr 120 z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Biorą w nim udział szkoły z województwa łódzkiego. Nauczyciele realizują tematykę zawodoznawczą z uczniami, a swoimi spostrzeżeniami i wnioskami dzielą się w czasie konsultacji.  

Realizacja projektu odbywa się w oparciu o przygotowane materiały, a jego realizację koordynuje pani Jadwiga Miłos z WODN i pani Katarzyna Lisowska ze Szkoły Podstawowej nr 120.