KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kartka z kalendarza - Konstytucja 3 Maja

Regulamin międzyszkolnego  konkursu historyczno - plastycznego
  „Kartka z kalendarza - Konstytucja 3 Maja”

 

  I. Organizator:

     Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi.

 

Koordynatorzy konkursu:

Katarzyna Ptaszyńska, Paulina Matysiak- Wiśniewska, Szymon Bajor

Wszelkie pytania odnośnie konkursu proszę kierować na maila:

k.ptaszynska@sp120.elodz.edu.plp.wisniewskamatysiak@sp120.elodz.edu.pl

II Adresat konkursu:

Uczniowie łódzkich szkół podstawowych klasy IV- VIII

III. Cele konkursu:

 • budzenie zainteresowań historią Polski XVIII w,
 • propagowanie postaw patriotycznych,
 • poszerzanie wiedzy związanej z działalnością Sejmu Czteroletniego,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności przy wykorzystaniu zaproponowanych technik plastycznych.

IV. Zasady udziału w konkursie:

 • I kategoria: prace plastyczne wykonane na kartonie z bloku technicznego o formacie A3,
 • tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do  Konstytucji 3 Maja,
 • technika prac dowolna (pastel, ołówek, kredka, flamaster, farba lub inna),
 • praca może być wykonana przez pojedyncze osoby lub zespoły dwuosobowe,
 • każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko ucznia, klasa oraz dane szkoły nazwa, numer, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana),
 • II kategoria: opracowanie grafiki komputerowej w dowolnym programie grafiki komputerowej,
 • każda praca powinna być opisana (imię, nazwisko ucznia, klasa oraz dane szkoły nazwa, numer, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana),
 • wykonane prace plastyczne (w formie scanu) i grafiki komputerowej(w pliku pdf) należy odesłać na adres mailowy:

            k.ptaszynska@sp120.elodz.edu.plp.wisniewskamatysiak@sp120.elodz.edu.pl

 • Konkurs jest organizowany w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym.
 • W etapie szkolnym najlepsze prace wyłoni komisja powołana przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 • W etapie międzyszkolnym oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 120.

 

V. Kryteria oceniania i wyłonienie zwycięzcy:

 • interpretacja tematu konkursu
 • innowacyjność i kreatywność
 • ogólne wrażenia estetyczne

VI. Terminarz konkursu:

Nadsyłanie prac do 28 kwietnia 2021 r. na podany wyżej adres mailowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021 r. O wynikach szkoły zostaną poinformowane telefonicznie. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie, o czym szkoły zostaną poinformowane.

 

 

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

Wysyłając zgłoszenie na konkurs rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia w formie elektronicznej (scan).

 

VII. Załączniki

Załącznik nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

Załącznik nr 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Tutaj można pobrać regulamin i załączniki w formie pdf.