Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Let’s revise geography - cykl lekcji geografii w języku angielskim

Zajęcia dwujęzyczne łączące treści geograficzne z językiem angielskim cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, dlatego też innowacja rozpoczęta w ubiegłym roku będzie kontynuowana w roku szkolnym 2023/24. Podczas lekcji dwujęzycznych uczniowie będą utrwalać treści geograficzne z klas 5 i 6  doskonaląc umiejętności językowe. Zajęcia będą miały charakter ćwiczeniowy pozwalający na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej.

Adresatami innowacji jest grupa uczniów klasy VIIb. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2023/24 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz na 3 tygodnie w ramach lekcji języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 120.

Na podstawie obserwacji pracy uczniów na zajęciach zauważyłam, że z dosyć dużą łatwością opanowują materiał zawarty w podstawie programowej,  dlatego też poszerzenie go o treści geograficzne nie będzie dla nich za trudne, a jednocześnie zmotywuje ich do poznania i poszerzenia słownictwa w języku angielskim.

Cele innowacji:

  • rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów,
  • przygotowanie uczniów do klas dwujęzycznych,
  • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • doskonalenie komunikowania się w języku angielskim,
  • utrwalenie wiadomości geograficznych z klas 5-6,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK,
  • aktywizowanie uczniów do podejmowania działań w ramach pomocy koleżeńskiej.

 

Autorka innowacji:  Anetta Trzmielak