KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja na półkolonie letnie 2021 w SP 120

REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE LETNIE 2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120
im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI

 1. Nabór na półkolonie letnie rozpoczyna się 17.06.2021 r. od godz. 7.30.
 2. Półkolonie w SP120 będą organizowane w terminie 28.06.2021 r. – 09.07.2021 r. Istnieje możliwość zapisu dziecka na jeden lub dwa tygodnie półkolonii.
 3. W celu zapisania dziecka na półkolonie Rodzice bądź najbliżsi członkowie rodziny zgłaszają się do szkoły osobiście i pobierają Kartę Kwalifikacyjną.
 4. Dziecko będzie można zapisać na półkolonie codziennie w godzinach 7.30 – 15.00, aż do wyczerpania miejsc.
 5. Szkoła dysponuje dwiema grupami, każda po 15 dzieci, czyli może przyjąć na półkolonie 30 osób.
 6. Na półkolonie przyjmowani są uczniowie z klas I - IV.
 7. Rekrutacji uczniów do uczestnictwa w półkolonii dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
 8. wicedyrektor szkoły – przewodniczący
 9. pedagog szkoły – członek komisji
 10. starszy referent – członek komisji
 11. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie wypełnionej przez Rodziców Karty Kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii do dnia 23.06.2021 r. oraz dokonanie wpłaty za pobyt dziecka na półkoloniach w następującej wysokości:
 • 75 zł za jeden tydzień
 • 150 zł za dwa tygodnie

               na wskazany poniżej numer konta:

           13 1560 0013 2028 0025 0665 0006

           z wpisaniem w tytule przelewu: Półkolonie letnie – nazwisko i imię dziecka

           Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówką.

 1. Po dokonaniu opłaty należy dostarczyć do szkoły kopię przelewu bankowego będącego potwierdzeniem opłaty za udział w półkoloniach.
 2. Komisja sporządza protokół uwzględniający wykaz uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz tzw. „listę rezerwową”.
 3. W przypadku zgłoszenia przez rodzica rezygnacji zakwalifikowanego dziecka z udziału w półkoloniach, przewodniczący komisji rekrutacyjnej proponuje uczestnictwo
  w półkoloniach uczniowi z rezerwowej listy.
 4. Zwrot poniesionych kosztów będzie możliwy w przypadku zgłoszenia przez rodzica rezygnacji najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem półkolonii.
 5. W pozostałych przypadkach zwrot kosztów uczestnictwa w półkolonii  nastąpi po znalezieniu zastępstwa ( uczeń z listy rezerwowej).
 6. Pojedyncze nieobecności w czasie trwania półkolonii należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły do godziny 8.15 w danym dniu. W takich przypadkach koszty nie będą zwracane.

Regulamin naboru na półkolonie letnie 2021 w SP 120 w wersji pdf