KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Stop zagrożeniom www

Innowacja „Stop zagrożeniom www”

 

Innowacja pedagogiczna „Stop zagrożeniom www” jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby dotyczące edukacji. Sytuacja pandemii i konieczności realizacji obowiązku szkolnego w formie nauczania zdalnego pokazała, jak ważna w dzisiejszym świecie jest nie tylko umiejętność posługiwania się technologiami, ale i świadomość niebezpieczeństw z jakimi możemy spotkać się w wirtualnym świecie. Istotą innowacji jest przygotowywanie dzieci od najmłodszych lat do świadomego korzystania z mediów, rozwój ich spostrzegawczości i czujności dla sytuacji jawiących się jako potencjalnie niebezpieczne. Opracowując innowację kierowano się przede wszystkim indywidualnymi potrzebami szkoły i uczniów rozpoczynających edukacją. 

Innowacją objęci zostają uczniowie klasy IA, rozpoczynający naukę w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi. Realizowana ona będzie w roku szkolny 2020/2021 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach pod opieką pani Moniki Jurkiewicz i pani Katarzyny Lisowskiej.  

W ostatnim okresie możemy mówić o społeczeństwie wiedzy, co z kolei związane jest z pojęciem społeczeństwa informacyjnego. Przyczynił się do tego rosnący dostęp do informacji, a także rozwój technologii komputerowych. Zarządzanie informacjami należy zatem rozumieć jako wyszukiwanie i gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie a także upowszechnianie informacji. Umiejętności w wymienionym wyżej zakresie, odgrywają bardzo ważna rolę we współczesnym świecie już od najmłodszych lat. Korzystając z informacji medialnych, jako odbiorcy, mamy z czego wybierać. Należy jednak pamiętać o selekcji wybieranych przez nas treści, sprawdzając ich źródło i wiarygodność. Technologie zmieniają nasze życie, ponieważ wpływają na zwiększenie zarówno wydajności nauki jak i pracy. Społeczeństwo informacyjne, w którym obecnie żyjemy charakteryzować się więc powinno umiejętnością korzystania z wielu źródeł wiedzy. Należy pamiętać, że współcześnie dzieci praktycznie od początku funkcjonują w kulturze obrazu, a właśnie korzystanie z multimediów zaspokaja ich potrzebę podawania wiedzy w przystępnej formie zgodnej z kulturą obrazu. Uruchamiamy tutaj rozmaite formy przekazywania i odbierania informacji, a także uatrakcyjniamy proces uczenia się zwiększając zaangażowanie, poprzez eliminację nudy. Do tego wszystkiego należy jednak przygotować dzieci, by media nie stanowiły dla nich zagrożenia a były źródłem rozwoju. Innowacja powstała więc w oparciu wyzwania i potrzeby społeczne i cywilizacyjne. 

Cele ogólne innowacji 

Uczeń osiąga:  

  • umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii
  • potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia;

Stop zagrożeniom www jest innowacją o charakterze programowym. Realizując ją odnosić się będziemy do działów tematycznych związanych z osiągnięciami w zakresie rozumienia środowiska społecznego, lecz przede wszystkim osiągnięciami w zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa, związanych z technologiami wykorzystywanymi w procesie uczenia się. Realizując innowację stosować będziemy metody słowne, percepcyjne i czynne. Zastosujemy również elementy pedagogiki zabawy i edukacji przez ruch, w tym zarówno metody odtwórcze i twórcze. Innowacja może być realizowana zarówno w nauczaniu stacjonarnym jak i zdalnym. 

Zakres edukacji w ramach innowacji przedstawia się następująco:  

1) Do czego służy Internet;  

2) Internetowe plusy i minusy;  

3) Prawa i obowiązki w sieci;  

4) Uzależnienia? – jak bezpiecznie dla zdrowia korzystać z sieci;  

5) Zagrożenia w sieci – kto jest po drugiej stronie; Jeśli coś jest nie tak – mów!;  

6) Netykieta; Wirtualne szykany;  

7) Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji