Patron

15 listopada 2007 roku Rada Miejska miasta Łodzi na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców podjęła Uchwałę o zmianie patrona.

Od 2 grudnia 2007 roku patronem szkoły jest Konstytucja 3 Maja. Nowy patron upamiętnia nie tylko wydarzenia związane z wprowadzeniem pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, ale także uroczystość z 3 maja 1937 roku związaną z powstaniem placówki.

11 kwietnia 2008 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 70-lecia szkoły oraz poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru.