Regulaminy szkoły

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin korzystania z szafek klas IV – VI

Regulamin Pełnienia Dyżurów

Regulamin Sali Cyfrowa Szkoła

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego

Regulamin jadalni