Pracownicy szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 120
im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi
Dorota Pocheć

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 120
im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi
Krystyna Grzelak-Budzisiak

 

Skład Rady Pedagogicznej w r. szk. 2017/2018:

 1. Andrzejak Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda,
 2. Bałut Katarzyna – nauczyciel języka polskiego,
 3. Basińska Lilianna – nauczyciel religii,
 4. Bącała-Ślęzak Marta – nauczyciel języka polskiego,
 5. Bednarczyk Angelika – nauczyciel muzyki,
 6. Bednarek Magdalena – nauczyciel przyrody i geografii,
 7. Buchman Katarzyna – nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki,
 8. Ciągło Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki,
 9. Ciesielska Agnieszka – nauczyciel języka polskiego
 10. Fibakiewicz Wanda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 11. Filewska Dorota – nauczyciel biologii i chemii,
 12. Gapys Marcin – nauczyciel informatyki,
 13. Gębarowska Anna – nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego,
 14. Głogowski Jacek – nauczyciel wychowania fizycznego,
 15. Grzelak-Budzisiak Krystyna – nauczyciel przyrody,
 16. Ignar Aneta – nauczyciel wychowania fizycznego,
 17. Jankowska Katarzyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki,
 18. Jurkiewicz Monika – nauczyciel wspierający,
 19. Kartasińska Katarzyna - nauczyciel bibliotekarz,
 20. Kraszewska – Mękarska Bogumiła – nauczyciel języka niemieckiego,
 21. Kubacka Ewa – nauczyciel wspierający,
 22. Kwiatkowska Magdalena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 23. Lisowska Katarzyna – nauczyciel świetlicy,
 24. Łodwig Patrycja – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 25. Masłowska Ewa – nauczyciel techniki,
 26. Papiewska Klaudia – nauczyciel świetlicy,
 27. Pawlak Kamil – nauczyciel świetlicy,
 28. Pocheć Dorota – nauczyciel bibliotekarz,
 29. Ptaszyńska Katarzyna – nauczyciel historii,
 30. Rabęcki Piotr – nauczyciel wychowania fizycznego,
 31. Rynkal Agnieszka – nauczyciel świetlicy,
 32. siostra Marianna – nauczyciel religii,
 33. Składowska Wiesława – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 34. Skurka Dariusz – nauczyciel świetlicy,
 35. Skrzypińska-Mordzak Aneta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 36. Stasiak Marika – nauczyciel matematyki,
 37. Sobieska Małgorzata – pedagog,
 38. Tokarska Joanna – nauczyciel fizyki,
 39. Trepka – Domańska Ewa – nauczyciel języka angielskiego,
 40. Trzmielak Anetta – nauczyciel języka angielskiego,
 41. Wiśniewska – Matysiak Paulina – nauczyciel plastyki,
 42. Wróbel Katarzyna – nauczyciel matematyki,
 43. Zientalska Anna – doradca zawodowy

 

Pracownicy administracji

 1. Danuta Kaczmarek – samodzielny referent,
 2. Małgorzata Mazur – Borys – starszy referent,

 

Pracownicy obsługi

 1. Witold Burski – kucharz,
 2. Małgorzata Filipiak - pomoc kuchenna,
 3. Agata Karasińska – obsługa,
 4. Tomasz Kolasa - opiekun przejść dla pieszych,
 5. Daniela Konieczna - woźna,
 6. Agnieszka Leniart – pomoc kuchenna,
 7. Maciej Mruszczyk – konserwator,
 8. Piotr Spalik – robotnik gospodarczy,
 9. Krystyna Żak – obsługa,
 10. Barbara Nawrocka – obsługa,
 11. Jolanta Kazimierowska – obsługa,
 12. Agnieszka Chmielecka – obsługa.