Pracownicy szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 120
im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi
Dorota Pocheć

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 120
im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi
Krystyna Grzelak-Budzisiak

 

Skład Rady Pedagogicznej w r. szk. 2018/2019:

 1. Andrzejak Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda,
 2. Bałut Katarzyna – nauczyciel języka polskiego,
 3. Basińska Lilianna – nauczyciel religii,
 4. Bącała-Ślęzak Marta – nauczyciel języka polskiego,
 5. Bednarczyk Angelika – nauczyciel muzyki,
 6. Bednarek Magdalena – nauczyciel przyrody, geografii i WDŻ,
 7. Buchman Katarzyna – nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych,
 8. Ciągło Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki,
 9. Ciesielska Agnieszka – nauczyciel języka polskiego,
 10. Cieślak Magdalena – nauczyciel świetlicy,
 11. Fibakiewicz Wanda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych,
 12. Filewska Dorota – nauczyciel biologii, chemii i WDŻ,
 13. Gębarowska Anna – nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego,
 14. Głogowski Jacek – nauczyciel wychowania fizycznego,
 15. Góralska Małgorzata – psycholog,
 16. Grzelak-Budzisiak Krystyna – nauczyciel przyrody i biologii,
 17. Ignar Aneta – nauczyciel wychowania fizycznego,
 18. Jankowska Katarzyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki,
 19. Jurkiewicz Monika – nauczyciel wspomagający,
 20. Karolczak Paulina - nauczyciel świetlicy,
 21. Kartasińska Katarzyna - nauczyciel bibliotekarz,
 22. Klekot Agnieszka – nauczyciel informatyki,
 23. Kraszewska – Mękarska Bogumiła – nauczyciel języka niemieckiego,
 24. Kubacka Ewa – nauczyciel wspomagający,
 25. Kwiatkowska Magdalena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 26. Lisowska Katarzyna – nauczyciel świetlicy,
 27. Łaska Andrzej – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa,
 28. Łodwig Patrycja – nauczyciel świetlicy,
 29. Niedziałek Emilia – nauczyciel matematyki i fizyki,
 30. Papiewska Klaudia – nauczyciel świetlicy,
 31. Pawlak Kamil – nauczyciel języka polskiego i świetlicy,
 32. Pocheć Dorota – nauczyciel bibliotekarz,
 33. Ptaszyńska Katarzyna – nauczyciel historii,
 34. Rabęcki Piotr – nauczyciel wychowania fizycznego,
 35. siostra Marianna – nauczyciel religii,
 36. Skibiński Ziemomysł – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,
 37. Składowska Wiesława – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 38. Skrzypińska-Mordzak Aneta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 39. Skurka Dariusz – nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy,
 40. Sobieska Małgorzata – nauczyciel przyrody i pedagog,
 41. Stępniak Marika – nauczyciel matematyki,
 42. Trepka – Domańska Ewa – nauczyciel języka angielskiego,
 43. Trzmielak Anetta – nauczyciel języka angielskiego,
 44. Waniek – Gromek Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego,
 45. Wiśniewska – Matysiak Paulina – nauczyciel plastyki i techniki,
 46. Wróbel Katarzyna – nauczyciel matematyki,
 47. Zientalska Anna – doradca zawodowy

 

Pracownicy administracji

 1. Danuta Kaczmarek – samodzielny referent,
 2. Małgorzata Mazur – Borys – starszy referent,

 

Pracownicy obsługi

 1. Burski Witold - kucharz,
 2. Czerwonka Marzena – obsługa,
 3. Filipiak Małgorzata - pomoc kuchenna,
 4. Kazimierowska Jolanta – obsługa,
 5. Kolasa Tomasz - opiekun przejść dla pieszych,
 6. Konieczna Daniela - woźna,
 7. Leniart Agnieszka - pomoc kuchenna,
 8. Mruszczyk Maciej - konserwator,
 9. Nawrocka Barbara – obsługa,
 10. Piestrzeniewicz Jolanta - obsługa,
 11. Spalik Piotr - robotnik gospodarczy,
 12. Żak Krystyna - obsługa.