Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi
działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty
z 7 września 1991 r. ( Dz.U. Nr 425, z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018 / 2019:

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Tamara Kurzyk
Wiceprzewodnicząca - p. Kinga Podwysocka
Sekretarz – p. Justyna Koniarska

 

Numer konta Rady Rodziców
79 10203352 0000 1402 0010 0123