klasy I-III

ODKRYJ PASJĘ
Projekt wczesnej orientacji zawodowej dzieci.

Realizowany w roku szkolnym 2018/2019 projekt „ODKRYJ PASJĘ” adresowany jest do uczniów w młodszym wieku szkolnym korzystających z opieki świetlicowej. Zbierane i utrwalane na tym etapie rozwoju informacje, mają wpływ nie tylko na wzbogacenie wiedzy w tym przypadku o przedstawicielach różnych zawodów, ale przede wszystkim wpływają na rozwój zainteresowań młodego człowieka. Najistotniejszym elementem w realizacji projektu jest właśnie zachęcenie uczniów do poszukiwania swoich zainteresowań i pasji, rozwijania ich, a w przyszłości kierowania się nimi przy wyborze drogi zawodowej. Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, chęć obudzenia w nich pasji i potencjału do odgrywania ról społecznych skutkować będzie gotowością do odnoszenia sukcesów i przyjmowania porażki jak również umiejętnością lepszego funkcjonowania w różnorodnych warunkach życia społecznego.

Główne cele projektu :
• Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.
• Wdrażanie do samodzielnego działania i podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.
• Nabycie umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł.
• Rozwój umiejętności pracy w zespole.
• Ukazanie wartości i wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka.
• Rozwój zainteresowań uczniów w odniesieniu do zawodów.
• Inspirowanie do myślenia o przyszłości.
• Poznanie podstawowych pojęć i terminów związanych z określonymi zawodami.
• Zachęcenie rodziców uczniów do współpracy i działań prospołecznych.

Realizując powyższe cele będziemy starać się zaspokoić ciekawość poznawczą uczniów i porządkować wiedzę, którą już dysponują w ramach rozwoju poznawczego, nawiązywać do współpracy i konstruktywnego rozwiązywania problemów w odniesieniu do rozwoju społeczno-emocjonalnego jak również uczyć wiary we własne możliwości poprzez rozwój fizyczny. Projekt realizowany będzie poprzez wykorzystanie między innymi zajęć prowadzonych przez nauczycieli metodami aktywizującymi, warsztatów prowadzonych przez ekspertów zawodowych w swojej dziedzinie na terenie szkoły a także udziale w konkursach wewnątrz i zewnątrz szkolnych. Podsumowaniem udziału uczniów w projekcie edukacyjnym będzie album inspiracji tworzony systematycznie po każdych zajęciach.

O tym, kim naprawdę jesteśmy, nie świadczą nasze zdolności, tylko nasze wybory. To wybór, a nie przypadek decyduje o twoim przeznaczeniu. Sam musisz zdecydować, ile jesteś wart, jaką odgrywasz rolę w świecie i w jaki sposób nadajesz mu sens. Nikt inny nie dysponuje tym, co ty – twoim zestawem talentów, pomysłów, zainteresowań. Jesteś oryginalnym egzemplarzem. Arcydziełem.
(Regina Brett)

Podczas realizacji projektu odnosić się będziemy do następujących działów tematycznych:
• W zdrowym ciele zdrowy duch – zawody związane ze zdrowiem i zdrowym stylem życia.
• Chcesz pomagać? Wybierz jeden z tych zawodów – zawody związane
z niesieniem pomocy potrzebującym.
• Jak wyrazić siebie – zawody związane ze sztuką.
• A gdybym chciał coś zjeść – zawody związane z produkcją i wytwarzaniem żywności.
• Zauważasz, ale czy znasz? – zawody użyteczności publicznej.

W czasie trwania projektu zakres tematyczny może ulec modyfikacji ze względu na możliwości grupy, jej ujawniające się zainteresowania i potrzeby.

„Wybierz pracę którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu” (Konfucjusz).

Termin realizacji: październik 2018 – maj 2019

Osoby odpowiedzialne: P.Łodwig, K.Lisowska, K.Pawlak w współpracy z chętnymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.„iTeatr dla Szkół”

Uczniowie klas I – III uczestniczą kolejny rok w projekcie ogólnopolskim „iTeatr dla Szkół”, który Telewizja Polska S.A. realizuje od 2012 roku. We wrześniu obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Tajemnice Wesołego Miasteczka” Łódzkiego Teatru Arlekin, a w październiku „Baśń o Rycerzu bez Konia” Teatru Banialuka z Bielska Białej. Czekamy z niecierpliwością na kolejne prezentacje teatralne.

http://www.iteatr.tvp.pl/27038729/otworzylismy-nowy-rok-szkolny-spektaklem-z-lodzi


„Mistrzowie Kodowania”

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wezmą udział w ogólnopolskim programie Mistrzowie Kodowania. Będzie to już VI edycja. Tym razem będą programować w Scratchu pod okiem mgr Katarzyny Buchman i mgr Wandy Fibakiewicz (kl. I, II, III, IV , V i VI podczas zajęć komputerowych). Języki programistyczne bowiem nie są już domeną tylko informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać.


 

„Bezpieczny Puchatek”

Projekt edukacyjny „Bezpieczny Puchatek” utrwala u uczniów zasady bezpiecznego zachowania na ulicy, w szkole w domu w kontaktach z nieznajomymi.


„Cztery pory roku”
Projekt edukacyjny „Cztery pory roku” ma na celu omówienie najważniejszych cech charakterystycznych dla czterech pór roku – we współpracy z Terenowym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim.

Są to cykle zajęć przyrodniczo – leśnych dla dzieci. Spotkania w lesie uzupełnią wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalą dotychczas zdobyte wiadomości. Uczestnicy otrzymują karty pracy, materiały i sprzęt do badań. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, z elementami gier i zabaw o tematyce ekologicznej.