Tradycje

Odznakę „Srebrna Tarcza” otrzymuje absolwent, który uzyskał średnią ocen, w klasie szóstej, co najmniej 5,0 a jego zachowanie jest wzorowe.

W szkole odbywają się następujące uroczystości z zachowaniem ceremoniału tj. przy udziale pocztu sztandarowego z hymnem szkoły:

 • rozpoczęcie roku szkolnego;
 • ślubowanie uczniów klas I;
 • Święto Niepodległości;
 • Święto Konstytucji 3 Maja;
 • zakończenie roku szkolnego.

Na uroczystości zakończenia rok. szk. uczniów klas najstarszych ma miejsce:

 • zaprzysiężenie nowego samorządu;
 • przekazanie sztandaru;
 • ślubowanie absolwentów.

Corocznie obchodzone są uroczyście następujące święta:

 • rocznica odzyskania niepodległości;
 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W porozumieniu z Radą Rodziców przygotowywane są w szkole:

 • spotkanie z Mikołajem;
 • święto sportu połączone z obchodami Dnia Dziecka.

  Odznakę „Przyjaciel SP nr 120” otrzymuje osoba, która w szczególny sposób wspiera szkołę w jej działalności statutowej. Do odznaki dołączony jest również dyplom.


HYMN SZKOŁY

1. Już na apel dzwonek woła,
Spieszy mały, spieszy duży,
Do nauki wzywa szkoła,
By Ojczyźnie naszej służyć.
Refren:
Wspólnym krokiem ruszamy do nauki,
Zabawy i pracy,
Jak w rodzinie się zbieramy pacholęta,
Sztubacy i żacy.
2. Naszym domem jesteś szkoło,
W twoich murach chłopcy, dziewczęta.
Tworzą razem bratnie koło,
Łącząc serca, myśli, czyny.

 

Posłuchaj naszego hymnu

TEKST ŚLUBOWANIA

Będę starał się być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia swojej szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.
Będę uczył się tego co piękne i mądre.
Będę kochał i czcił moją Ojczyznę i przyczynię się do jej rozwoju.

 

PRZEKAZANIE SZTANDARU

My uczniowie klas szóstych mamy zaszczyt przekazać Wam – uczniom klas piątych, a naszym następcom, sztandar SP 120 im. Konstytucji 3 Maja i zobowiązujemy Was do godnego reprezentowania imienia szkoły.
My uczniowie klas piątych przyjmujemy sztandar i uroczyście zapewniamy Was, że dołożymy wszelkich starań, aby godnie reprezentować naszą szkołę.