Stołówka

Opłaty na obiady należy dokonywać  na  konto o numerze: 40 1560 0013 2028 0025 0665 0005.

Kliknij, aby pobrać Regulamin jadalni

Kliknij, aby pobrać Regulamin wnoszenia opłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 120

Kliknij, aby pobrać jadłospis 11.06 – 20.06.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi informuje, że od dnia 9.05.2018 r. do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 szkoła uczestniczy w pilotażowym programie „Drugie śniadanie dla ucznia”.
Program obejmuje uczniów klas I szkół podstawowych.
Uczniowie będą codziennie otrzymywali kanapki na przewie śniadaniowej o godzinie 9.40.

Kanapki – informacje o alergenach.