Stołówka

Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi uprzejmie informują, że wpłaty za obiady przyjmowane będą w wyznaczonych dniach każdego miesiąca, informacja o terminach płatności będzie umieszczana na stronie szkoły.
W sytuacji, gdy opłata zostanie uiszczona po wyznaczonym terminie, dziecko będzie mogło korzystać z obiadów z tygodniowym opóźnieniem.
Kwota za niewykorzystane obiady będzie odliczana począwszy od dnia następnego po tym, jak informacja w tej sprawie zostanie przekazana telefonicznie do godz. 15.00  przez rodzica do sekretariatu szkoły  lub od 1 listopada 2017 r. za pośrednictwem e-sekretariatu na platformie Librusa w takich samych godzinach.

Wpłaty na obiady za miesiąc
grudzień będą przyjmowane
w dniach: 21 – 23.11.2017r.
w kasie szkoły
w godzinach 7.00-15.00.

Liczba obiadów w miesiącu grudniu 15 szt.
Pełna kwota do zapłaty 15 x 4 zł = 60 zł.

Kliknij, aby pobrać Regulamin jadalni

Kliknij, aby pobrać jadłospis 4.12 – 15.12.2017 r.