Dokumenty szkoły

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi im. Konstytucji 3 Maja

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej - zmiany w Statucie

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi

Przedmiotowe ocenianie dla uczniów klasy pierwszej

Przedmiotowe ocenianie dla uczniów klasy drugiej

Przedmiotowe ocenianie dla uczniów klasy trzeciej

Przedmiotowe ocenianie z języka angielskiego dla uczniów klas I – III

Przedmiotowe ocenianie z historii i wiedzy o społeczeństwie dla kl. IV-VIII

Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego w kl. IV-VIII

Przedmiotowe ocenianie z języka angielskiego w kl. IV-VIII

Przedmiotowe ocenianie z języka niemieckiego w kl. VII-VIII

Przedmiotowe ocenianie z języka francuskiego w kl. VII-VIII

Przedmiotowe ocenianie z biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki, przyrody i zajęć komputerowych w kl. IV-VIII

Przedmiotowe ocenianie z techniki i zajęć technicznych  w kl. IV – VI oraz  z plastyki i muzyki w kl. IV – VII

Przedmiotowe ocenianie z wychowania fizycznego w kl. IV-VIII

Zasady oceniania z etyki w klasach pierwszych, drugich i trzecich

Przedmiotowe ocenianie z religii

Punktowe ocenianie zachowania w SP 120 w Łodzi

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2017 / 2018

W celu otwierania dokumentów znajdujących się na naszej stronie kliknij,
aby pobrać program do obsługi .pdf