„Przyjaciel SP nr 120″

Pobierz regulamin

Za  szczególne  osiągnięcia  w pracy  na  rzecz  placówki  rodzicom, bądź  innym  osobom pełnoletnim,  Szkolna   Kapituła   Odznaki    przyznaje   odznakę:

„Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 120″

 

Powołana przez radę pedagogiczną Kapituła przyznaje tę odznakę według opracowanego regulaminu. Osoba proponowana do odznaki powinna spełniać co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • wspierać szkołę w organizowaniu imprez naukowych, kulturalnych i rozrywkowych poświęcając na ten cel dużo czasu osobistego,
  • partycypować w kosztach ( np. poprzez sponsoring ) inwestycji podejmowanych na terenie placówki lub imprez organizowanych przez szkołę,
  • pomagać uczniom z rodzin ubogich lub zagrożonych środowiskowo,
  • być pracownikiem szkoły legitymującym się przynajmniej pięcioletnim stażem pracy w SP nr 120 i wyróżniającą działalnością społeczną na rzecz placówki,
  • odznaczać się aktywną pracą w radzie rodziców przez co najmniej dwa lata.