Sprawdzian Po Szkole Podstawowej

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.:
1 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 9.00.

Co warto wiedzieć o sprawdzianie w szkole podstawowej?

Sprawdzian w szkole podstawowej jest:

 • powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej muszą do niego przystąpić
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
 • przygotowany w formie pisemnej – test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury
 • zaplanowany na 60 minut

SPRAWDZIAN

 • bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie
  i wykorzystywanie informacji
 • sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum)
 • pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów
 • określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe

Podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to:

 • czytanie
 • pisanie
 • rozumowanie
 • korzystanie z informacji
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Szczegółowe informacje o sprawdzianie można znaleźć w Informatorze, dostępnym na stronach OKE i CKE.