Ekopracownia

Miło nam poinformować, że pracownia przyrodnicza w naszej szkole zostanie odnowiona w ramach konkursu „Moja Wymarzona Ekopracownia” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt zadania to 39.611 zł.
Udział własny szkoły – 2.200 zł.
Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 37.411 zł.
W ramach wkładu własnego odmalowano pracownię i dokonano renowacji parkietu.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakupione zostaną:

- meble – ławki, krzesła uczniowskie szafy, biurko i krzesło nauczyciela,

- sprzęt audiowizualny – aparat fotograficzny, kamera do przenoszenia obrazu z okularu mikroskopu na ekran,

- elementy wyposażenia pracowni – zegar, kosze do segregacji odpadów, kwiaty doniczkowe,

- pomoce dydaktyczne między innymi: mikroskopy, luneta ze statywem, lornetki,  modele magnetyczne, wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe, oraz pozycje książkowe – Atlasy Przyrodnicze, Atlas ptaków wodno – błotnych. Położone zostaną fototapety i naklejki ścienne,

 

Mamy nadzieję, że nowa pracownia przyrodnicza spełni swój główny cel – rozbudzi w uczniach potrzebę kontaktu z przyrodą i rozwinie zdolności poznawcze uczniów.

www.zainwestujwekologie.pl

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że powitanie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się  w dniu
1 września 2014 r. w sali gimnastycznej zgodnie z poniższym harmonogramem:

godzina 9.30- oddział przedszkolny i klasy pierwsze

godzina 10.30- klasy drugie i klasa trzecia

godzina 11.00- klasy czwarte, piąte i szóste

Msza święta w Parafii Opatrzności Bożej odprawiona zostanie o godz. 8.00

 

Stypendium szkolne 2014 r.

Świadczenie to przysługuje uczniom klasa I-VI wychowywanych w rodzinach spełniających kryterium dochodowe 456 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rodzice korzystający ze świadczenia „wyprawka szkolna” w ramach stypendium mogą rozliczać wydatki inne, niż zakup podręczników.

Termin składania wniosków stypendialnych wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi sytuacją materialną
i rodzinną upływa dnia 15 września.

Szczegółowe informacje na temat stypendium szkolnego dostępne są na stronie internetowej ZEAS w Łodzi.

Stosowne wnioski dotyczące wyprawki i stypendium można pobierać u pedagoga szkolnego od dnia 1 września 2014r.

Rządowy program Wyprawka szkolna 2014 r.

  1. Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów klas II, III oraz VI wychowywanych    w rodzinach spełniających kryterium dochodowe wynikające          z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Klasa

Dochód netto na osobę
w rodzinie

Max.kwota dofinansowania

II, III 539 zł 225 zł
VI 539 zł 325 zł

 

oraz  uczniów klas II, III i VI spoza kryterium dochodowego, których rodzice uzasadnią konieczność udzielenia tego typu wsparcia finansowego (bez konieczności dokumentowania wysokości dochodów).

Do dnia 8 września 2014r. rodzice składają w szkole wniosek oraz  potwierdzenie wysokości dochodów ( zgodnie z informacjami dodatkowymi dołączonymi do wniosku) – załącznik nr 1

 

  1. Dofinansowanie podręczników przysługuje również uczniom klas II-VI, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  w roku szkolnym 2014/2015 wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do dnia 8 września 2014r. rodzice w/w uczniów składają w szkole wniosek wraz z kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  – załącznik nr 2.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, w wysokości nie wyższej, niż określone wyżejmaksymalne kwoty dofinansowania, nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktury, rachunku), a przy ich braku – po złożeniu stosownego oświadczenia o poniesionych wydatkach .

 

Szczegółowe informacje oraz możliwość pobrania załączników nr 1 i nr 2 ze strony internetowej:

http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/wyprawka_2014/

Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej w 2014 r.


Z satysfakcją informujemy Państwa, że nasi szóstoklasiści
napisali Ogólnopolski Sprawdzian 2014
organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
na poziomie najwyższym w kraju
(stanin 9 w dziewięciostopniowej skali),
uzyskując średnio 31,51 punktów na 40 możliwych.

Nasi szóstoklasiści zajęli trzecie miejsce
spośród publicznych szkół podstawowych w Łodzi
(wyprzedziła nas tylko Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. St. Moniuszki w Łodzi).

Wakacje

Na te dwa miesiące przerwy
SP120 w Łodzi
życzy wszystkim
udanych, ciekawych i bezpiecznych
wakacji

Do zobaczenia we wrześniu :)  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań nie tylko dla uczniów, to również moment refleksji nad tym,
co w danym roku udało się osiągnąć, jak przebiegał proces dydaktyczny, wreszcie – jakie działania możemy uznać za sukces. Trzeba stwierdzić, że minione dziesięć miesięcy to czas wytężonej pracy, zakończonej licznymi sukcesami na polu sportowym, wychowawczym i dydaktycznym.

Sumienna i systematyczna praca nauczycieli, uczniów i rodziców przyniosła bowiem liczne sukcesy
w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach sportowych.

Fakt ten cieszy niezmiernie. Jest on bowiem dowodem na to, że solidarna współpraca między szkołą a domem rodzinnym rodzi słodkie owoce sukcesu. 
Czego więc należy życzyć sobie na przyszłość? Na tę najbliższą – spokoju i wyciszenia, na tę powakacyjną – zapału do pracy, miłej współpracy z rodzicami, dalszych sukcesów na polu dydaktycznym.  

 

Dzień Pupila

Dnia 24 czerwca 2014 r. w naszej szkole odbył się długo wyczekiwany  przez dzieci Dzień Pupila. Uczniowie zaprezentowali swoje zwierzęta, wśród  których pojawiły się : koty, psy, szczur, rybka królik oraz chomik. Szczególne zainteresowanie wzbudził pies rasy dog niemiecki oraz jaszczurka agama, które chętnie dały się głaskać i okazały się bardzo przyjazne.  Właściciele  opowiadali zwiedzającym, w jaki sposób opiekują się swoimi pupilami; jakie są ich zwyczaje, czym się odżywiają  i jakie mają wymagania. 

Celem wystawy było przypomnienie uczniom zasad, którymi powinien kierować się dobry opiekun zwierząt. Mamy nadzieję, że uczniowie zapamiętali, że zwierzę nie jest zabawką, którą można odstawić na bok, kiedy im  się znudzi, a dobrze traktowane, może być najlepszym przyjacielem człowieka.

Ten dzień sprawił dzieciom wiele radości.

 

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Rodzice, w zakładce „Dla Rodziców” znajdziecie Państwo aktualny zestaw podręczników
dla oddziału przedszkolnego oraz klas II – VI na rok szkolny 2014/2015

Kliknij, aby przejść do strony z Podręcznikami 

Bezpieczne Wakacje 2014

Nasza szkoła uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Bezpieczne Wakacje 2014

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje
jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Kliknij, aby przejść do strony Akcji