Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kabaret szkolny – uczy, bawi, integruje

KABARET SZKOLNY – UCZY, BAWI, INTEGRUJE

Adresatami innowacji są uczniowie klasy IVb. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2023/24 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Innowacja „Kabaret szkolny – uczy, bawi, integruje” jest odpowiedzią na zainteresowanie uczniów kołem teatralnym realizowanym na etapie edukacji wczesnoszkolnej, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Główną przyczyną opracowania innowacji była integracja zespołu uczniowskiego
i doskonalenie współpracy w grupie rówieśniczej.

Zajęcia szkolnego kabaretu umożliwiają wykorzystanie naturalnej skłonności do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyjają rozładowaniu napięcia i energii, przynoszą radość i satysfakcję. Przygoda z aktorstwem pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata
i integruje dziecko z grupą.

Cele innowacji

Cel główny:

Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych uczniów oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

 

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej uczniów,
  • kształtowanie osobowości uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • kształtowanie poprawnej wymowy, rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • rozwijanie odpowiedzialności za własne działania,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
  • pokonywanie nieśmiałości i własnych kompleksów,
  • aktywizowanie uczniów nieśmiałych do podjęcia działań na rzecz szkoły.

 

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie w trakcie przeprowadzenia innowacji będą rozwijali swoje zdolności artystyczne (aktorskie, recytatorskie, muzyczne), wdrażali własne pomysły podczas projektowania strojów i dekoracji. Uczniowie nauczą się wyrażać emocje za pomocą gestu, mimiki i ruchu, będą dbali o wymowę, dykcję i poprawność językową. Uczniowie podczas prób
i przedstawień nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem, nauczą się empatii i tolerancji
wobec rówieśników.

Innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z pracy w zgranym zespole uczniowskim. Uczniowie dzięki pracy w zespole kabaretowym stają się kreatywni i wierzą

w swoje możliwości. Udział w spektaklach dowartościowuje ich, skłania do podejmowania decyzji, pozytywnie wpływa na postrzeganie własnych umiejętności.

 

 Autorki innowacji:

 Anetta Trzmielak

Katarzyna Ptaszyńska