Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Lektura w komiksie

Innowacja będzie realizowana w klasie VIII b podczas lekcji języka polskiego jako kontynuacja działań podjętych w klasie VII. Ma zachęcić uczniów do czytania lektur, a także do analizowania poznanej treści. Jej nowatorstwo polega na wykorzystaniu zainteresowań informatycznych i plastycznych uczniów w celu dogłębnego przyswojenia treści lektur. Przedstawianie przeczytanych pozycji z listy lektur w formie własnoręcznie lub komputerowo wykonanego komiksu ma zmobilizować uczniów do przeczytania całości utworu, a później do analizy przyczynowo-skutkowej opisanych w nim wydarzeń. Innowacja ta ma więc zwiększyć zainteresowanie czytelnictwem, zachęcić do czytania utworów w całości, a nie w formie streszczeń lub opracowań. Przez połączenie tekstu z obrazem winna także ułatwić zapamiętywanie treści lektur. Zakładam, że powstałe komiksy staną się nieocenioną pomocą w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty – zamiast czytania streszczeń lub standardowych planów wydarzeń uczniowie będą mogli sobie przypomnieć treść utworów w atrakcyjnej formie komiksów.

Warto zaznaczyć, że pomysł na tę innowację pojawił się na skutek rozmowy z uczniami podczas lekcji języka polskiego w klasie V, gdy dzielili się oni pomysłami na atrakcyjne zajęcia. Z wielu z tych pomysłów korzystam już na stałe podczas lekcji, a jedna z nich - propozycja tworzenia ilustracji i okładek - zmieniła się w moim zamyśle w komiksowe przedstawianie wydarzeń i jako ta, która przyniesie moim uczniom wymierne korzyści, wydała mi się warta dopracowania oraz wprowadzenia na stałe.

 

Sposób realizacji i tematyka zajęć:

Wprowadzenie innowacji w kl. VII b poprzedzone było przypomnieniem informacji o budowie komiksu. Zwrócono uwagę na ogromną rolę połączenia obrazu z partiami dialogowymi i monologowymi ujętymi w różnorodne kształty graficzne, a także zminimalizowaną do koniecznego wprowadzenia w akcję część narracyjną. Zaznaczono, jak ważne jest tutaj selekcjonowanie informacji i wybieranie do przedstawienia najistotniejszych elementów fabuły.

Uczniowie wykonywali samodzielnie w domach komiksy do czytanych w klasie VII utworów z listy lektur. Nie miało znaczenia, czy robili to już w trakcie czytania lektury, czy dopiero po jej omówieniu podczas lekcji języka polskiego. Każdorazowo mieli tydzień po zakończeniu pracy z lekturą na uzupełnienie swoich komiksów, a następnie przedstawiali je podczas lekcji. Dopuszczono tutaj formę prezentowania zarówno papierową, jak i elektroniczną, z wykorzystaniem rzutnika lub tablicy multimedialnej. Prace były oceniane, by uczniowie nie mieli poczucia „marnowania czasu” włożonego w ich przygotowanie. Przy czym nie były brane pod uwagę zdolności manualnych ucznia, lecz poprawność merytoryczna i estetyka wykonanego zadania. Dzięki temu praca ta była dla ucznia zachętą do zdobycia dodatkowej oceny i ilość „zapominalskich” zostanie ograniczona do minimum. 

Komiksy miały być efektem połączenia nauki z zabawą, dlatego – mając świadomość, że nie każdy ma uzdolnienia plastyczne - nie było narzucane uczniom ręczne rysowanie. Oprócz formy papierowej mogli wykorzystać technologię informacyjną i pracować w znanych sobie programach graficznych lub wykorzystywać gotowe generatory komiksów, np. Storyboard, dostępny na stronie https://www.storyboardthat.com/pl/komiks-kreator. Przy czym uczniowie mieli możliwość pracy z gotową grafiką tylko w przypadku generatorów (biblioteka grafiki generatora), w programach graficznych grafika musiała być wykonana samodzielnie, ale z możliwością wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi programów. Pozwoliło to na egzekwowanie poszanowania praw autorskich.

W tym drugim przypadku (czyli wykorzystując pracę z technologią informacyjną) uczniowie mieli okazję doskonalenia także umiejętności informatycznych: pracy z programami graficznymi, zapisywania i konwertowania plików o różnych rozszerzeniach. Przekonali się, jak ważna jest interdyscyplinarność i jak przydatne może być łączenie różnych dziedzin wiedzy dla uzyskania optymalnego efektu.

W klasie VIII działania te będą rozszerzone o przygotowywanie komiksów do lektur realizowanych w klasie VIII, głównie: "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza, "Kamienie na szaniec" A. Kamińskiego, "Artystę" S. Mrożka.

 

Cele innowacji:

W wyniku działań innowacyjnych przewiduję, że uczeń będzie:

 • czytał lektury ze zrozumieniem i dobrze znał ich treść,
 • wybierał z tekstu najważniejsze informacje,
 • samodzielnie selekcjonował informacje dostępne w internecie i dokonywał ich krytycznej oceny,
 • tworzył komiks na zadany temat,
 • poprawnie stosował reguły dotyczące tworzenia komiksu,
 • poprawnie redagował partie dialogowe i monologowe w odróżnieniu od krótkich wstawek narracyjnych,
 • poprawnie tworzył i stosował wyrazy dźwiękonaśladowcze,
 • dbał o poprawność merytoryczną i językową swojej wypowiedzi,
 • dbał o estetykę pracy,
 • przedstawiał efekt swojej pracy na forum klasy,
 • dzielił się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami z innymi,
 • efektywnie wykorzystywał umiejętności z różnych dziedzin (język polski, informatyka, plastyka),
 • poprawnie stosował zasady kompozycji obrazu (np. perspektywa, tło, pierwszy plan, głębia),
 • szanował cudzą własność intelektualną oraz rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzystał z informacji i gotowych grafik,
 • efektywnie posługiwał się technologią informacyjną, wykorzystując ją do tworzenia komiksu,
 • tworzył komiks w programie graficznym lub w generatorze komiksów,
 • zapisywał efekty swojej pracy w różnych formatach,
 • samodzielnie tworzył kompendium dotyczące treści lektur z przeznaczeniem wykorzystania go w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty.

 

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

Przewiduję, że w efekcie realizacji innowacji „Lektura w komiksie” wszyscy uczniowie klasy VIII b przeczytają w całości utwory z listy lektur, przeznaczone do realizacji w klasie VII i VIII. Stworzą komiksy, które będą źródłem do powtórzenia treści utworów przed egzaminem ósmoklasisty. Umiejętnie będą stosować elementy charakterystyczne dla komiksu, a także zadbają o poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi. Zdobędą doświadczenia w pracy interdyscyplinarnej, łącząc wiedzę i umiejętności z: języka polskiego, plastyki, informatyki. Nabędą doświadczenia w przedstawianiu efektów własnej pracy na forum klasy.

 

autor: Katarzyna Buchman