Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Lektura w komiksie

Innowacja będzie realizowana w klasie VII b podczas lekcji języka polskiego z możliwością kontynuacji w klasie VIII. Ma zachęcić uczniów do czytania lektur, a także do analizowania poznanej treści. Jej nowatorstwo polega na wykorzystaniu zainteresowań informatycznych i plastycznych uczniów w celu dogłębnego przyswojenia treści lektur. Przedstawianie przeczytanych pozycji z listy lektur w formie własnoręcznie lub komputerowo wykonanego komiksu ma zmobilizować uczniów do przeczytania całości utworu, a później do analizy przyczynowo-skutkowej opisanych w nim wydarzeń. Innowacja ta ma więc zwiększyć zainteresowanie czytelnictwem, zachęcić do czytania utworów w całości, a nie w formie streszczeń lub opracowań. Przez połączenie tekstu z obrazem winna także ułatwić zapamiętywanie treści lektur. Zakładam, że powstałe komiksy staną się nieocenioną pomocą w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty – zamiast czytania streszczeń lub standardowych planów wydarzeń uczniowie będą mogli sobie przypomnieć treść utworów w atrakcyjnej formie komiksów.

Warto zaznaczyć, że pomysł na tę innowację pojawił się na skutek rozmowy z uczniami podczas lekcji języka polskiego w klasie V, gdy dzielili się oni pomysłami na atrakcyjne zajęcia. Z wielu z tych pomysłów korzystam już na stałe podczas lekcji, a jedna z nich - propozycja tworzenia ilustracji i okładek - zmieniła się w moim zamyśle w komiksowe przedstawianie wydarzeń i jako ta, która przyniesie moim uczniom wymierne korzyści, wydała mi się warta dopracowania oraz wprowadzenia na stałe.

 

Sposób realizacji i tematyka zajęć:

Wprowadzenie innowacji w kl. VII b poprzedzę przypomnieniem informacji o budowie komiksu. Zwrócę uwagę na ogromną rolę połączenia obrazu z partiami dialogowymi i monologowymi ujętymi w różnorodne kształty graficzne, a także zminimalizowaną do koniecznego wprowadzenia w akcję część narracyjną. Zaznaczę, jak ważne jest tutaj selekcjonowanie informacji i wybieranie do przedstawienia najistotniejszych elementów fabuły.

Uczniowie będą wykonywać samodzielnie w domach komiksy do czytanych w klasie VII utworów z listy lektur. Nie będzie miało znaczenia, czy zrobią to już w trakcie czytania lektury, czy dopiero po jej omówieniu podczas lekcji języka polskiego. Każdorazowo będą mieli tydzień po zakończeniu pracy z lekturą na uzupełnienie swoich komiksów, a następnie będą je przedstawiali podczas lekcji. Dopuszczam tutaj formę prezentowania zarówno papierową, jak i elektroniczną, z wykorzystaniem rzutnika lub tablicy multimedialnej. Prace będą oceniane, by uczniowie nie mieli poczucia „marnowania czasu” włożonego w ich przygotowanie. Przy czym nie będę brała pod uwagę zdolności manualnych ucznia, lecz poprawność merytoryczną i estetykę wykonanego zadania. Sądzę, że dzięki temu praca ta będzie dla ucznia zachętą do zdobycia dodatkowej oceny i spowoduje, że ilość „zapominalskich” zostanie ograniczona do minimum. 

Komiksy mają być efektem połączenia nauki z zabawą, dlatego – mając świadomość, że nie każdy ma uzdolnienia plastyczne - nie będę narzucała uczniom ręcznego rysowania. Oprócz formy papierowej będą mogli wykorzystać technologię informacyjną i pracować w znanych sobie programach graficznych lub wykorzystywać gotowe generatory komiksów, np. Storyboard, dostępny na stronie https://www.storyboardthat.com/pl/komiks-kreator. Przy czym uczniowie będą mieli możliwość pracy z gotową grafiką tylko w przypadku generatorów (biblioteka grafiki generatora), w programach graficznych grafika będzie musiała być wykonana samodzielnie, ale z możliwością wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi programów. Pozwoli to na egzekwowanie poszanowania praw autorskich.

W tym drugim przypadku (czyli wykorzystując pracę z technologią informacyjną) uczniowie będą mieli okazję doskonalenia także umiejętności informatycznych: pracy z programami graficznymi, zapisywania i konwertowania plików o różnych rozszerzeniach. Przekonają się, jak ważna jest interdyscyplinarność i jak przydatne może być łączenie różnych dziedzin wiedzy dla uzyskania optymalnego efektu.

 

Cele innowacji:

W wyniku działań innowacyjnych przewiduję, że uczeń będzie:

 • czytał lektury ze zrozumieniem i dobrze znał ich treść,
 • wybierał z tekstu najważniejsze informacje,
 • samodzielnie selekcjonował informacje dostępne w internecie i dokonywał ich krytycznej oceny,
 • tworzył komiks na zadany temat,
 • poprawnie stosował reguły dotyczące tworzenia komiksu,
 • poprawnie redagował partie dialogowe i monologowe w odróżnieniu od krótkich wstawek narracyjnych,
 • poprawnie tworzył i stosował wyrazy dźwiękonaśladowcze,
 • dbał o poprawność merytoryczną i językową swojej wypowiedzi,
 • dbał o estetykę pracy,
 • przedstawiał efekt swojej pracy na forum klasy,
 • dzielił się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami z innymi,
 • efektywnie wykorzystywał umiejętności z różnych dziedzin (język polski, informatyka, plastyka),
 • poprawnie stosował zasady kompozycji obrazu (np. perspektywa, tło, pierwszy plan, głębia),
 • szanował cudzą własność intelektualną oraz rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzystał z informacji i gotowych grafik,
 • efektywnie posługiwał się technologią informacyjną, wykorzystując ją do tworzenia komiksu,
 • tworzył komiks w programie graficznym lub w generatorze komiksów,
 • zapisywał efekty swojej pracy w różnych formatach,
 • samodzielnie tworzył kompendium dotyczące treści lektur z przeznaczeniem wykorzystania go w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty.

 

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

Przewiduję, że w efekcie realizacji innowacji „Lektura w komiksie” wszyscy uczniowie klasy VII b przeczytają w całości utwory z listy lektur, przeznaczone do realizacji w klasie VII. Stworzą komiksy, które będą źródłem do powtórzenia treści utworów przed egzaminem ósmoklasisty. Umiejętnie będą stosować elementy charakterystyczne dla komiksu, a także zadbają o poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi. Zdobędą doświadczenia w pracy interdyscyplinarnej, łącząc wiedzę i umiejętności z: języka polskiego, plastyki, informatyki. Nabędą doświadczenia w przedstawianiu efektów własnej pracy na forum klasy.

 

autor: Katarzyna Buchman