Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Mój teatr - moja przygoda

W bieżącym roku szkolnym jest realizowana w klasie IIIb innowacja pedagogiczna "Mój teatr- moja przygoda", która jest kontynuacją zajęć prowadzonych przeze mnie od roku szkolnego 2012/2013.  Proponowane zajęcia cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem ze strony uczniów jak i ich rodziców. Jest ona oparta na obowiązującym programie „Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej” autorstwa  Jadwigi Hanisz.

 Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży. Nietrudno zauważyć, że nasi uczniowie większą część czasu spędzają przed ekranem komputera lub telewizora, a teatrzyk szkolny uczniów klas młodszych może stanowić nieocenione uzupełnienie treści programowych i rozwijać ich zainteresowania. Zabawa
w teatr sprzyja poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Dzieciom sprawia radość zabawa w teatr, bo lubią udawać kogoś innego i wymyślać ciekawe historie, więc spontanicznie angażują się w teatralne działania. Teatr jest dla dzieci pewnego rodzaju magią, która pozwala im przeżyć niezwykłe przygody.

Cele główne innowacji:

 1. Umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego.
 2. Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej.
 3. Zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności.
 4. Pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych
  i estetycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach i teatralnych.

Przewidywane efekty wprowadzonej innowacji

Zakłada się, że po trzech latach  pracy uczeń będzie :

 1. Podawał najważniejsze fakty z historii teatru lalek oraz prawidłowo sformułuje wypowiedź na ten temat,
 2. Rozróżniał najprostsze formy teatralne: teatr cieni, lalki, żywego planu, jednego aktora, opera, balet, operetka, pantomima,
 3. Rozpoznawał i nazywał różne rodzaje lalek, wykonywał animacje lalek,
 4. Prawidłowo nazywał poszczególne części teatru oraz stanowisk pracy ludzi współtworzących spektakl,
 5. Zgodnie współpracował w grupie, wykazywał postawę koleżeńskiej życzliwości, tworzył atmosferę zaufania i bezpieczeństwa.
 6. Przekazywał różnorodne treści dzięki nabytym umiejętnościom scenicznym,
 7. Umiejętnie stosował techniki zapamiętywania,
 8. Nadawał różnych znaczeń tym samym kwestiom za pomocą muzyki mowy,
 9. Czysto i poprawnie wypowiadał się ( dykcja),
 10. Stosował własny sposób tworzenia odgrywanej postaci zgodnie ze scenariuszem utworu,
 11. Poruszał się po całej scenie oraz wykorzystywał jej możliwość w budowaniu roli,
 12. Umiejętnie wyrażał emocje i uczucia za pomocą gestu, ruchu i mimiki, panował nad własnymi emocjami,
 13. Stosował w praktyce zasady właściwego zachowania się w teatrze.

Sposoby realizacji

Zajęcia realizowane są z uczniami klasy IIb a ramach koła teatralnego. Podstawową formą pracy uczniów jest praca indywidualna i w grupach. W bieżącym roku szkolnym poznajemy różne rodzaje przedstawień teatralnych, lalki teatralne, uczymy się animacji. Poznajemy tajniki prawidłowej recytacji, poruszania się po scenie- ruchu teatralnego. Oglądamy przedstawienia online w ramach programu iTeatr, czyli TVP dla szkół oraz planujemy uczestniczyć
w przedstawieniach teatralnych w łódzkich teatrach dla dzieci „Piccolo”, „Arlekin” „Pinokio”.

autor: Wanda Fibakiewicz