Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Mój teatr - moja przygoda

W bieżącym roku szkolnym jest realizowana w klasie Ia innowacja pedagogiczna "Mój teatr- moja przygoda", która jest kontynuacją zajęć prowadzonych przeze mnie od roku szkolnego 2012/2013.  Proponowane zajęcia cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem ze strony uczniów jak i ich rodziców. Jest ona zmodyfikowana i dostosowana do  obowiązującego programu „ Szkoła na TAK.Program pozytywnej edukacji wczesnoszkolnej  klasy I-III.” autorstwa  Iwony Czaja - Chudyby.

Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży. Nietrudno zauważyć, że nasi uczniowie większą część czasu spędzają przed ekranem komputera lub telewizora, a teatrzyk szkolny dla uczniów klas młodszych może stanowić nieocenione uzupełnienie treści programowych i rozwijać ich zainteresowania. Zabawa w teatr sprzyja poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości, poza tym dzieciom sprawia radość, bo lubią udawać kogoś innego i wymyślać ciekawe historie, więc spontanicznie angażują się w  działania teatralne. Teatr jest dla dzieci pewnego rodzaju magią, która pozwala im przeżyć niezwykłe przygody.

Cele główne innowacji:

 1. Umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego.
 2. Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej.
 3. Zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności.
 4. Pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych
  i estetycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach i teatralnych.

Przewidywane efekty wprowadzonej innowacji

Zakłada się, że po trzech latach  pracy uczeń będzie :

 1. Podawał najważniejsze fakty z historii teatru lalek oraz prawidłowo sformułuje wypowiedź na ten temat,
 2. Rozróżniał najprostsze formy teatralne: teatr cieni, lalki, żywego planu, jednego aktora, opera, balet, operetka, pantomima,
 3. Rozpoznawał i nazywał różne rodzaje lalek, wykonywał animacje lalek,
 4. Prawidłowo nazywał poszczególne części teatru oraz stanowisk pracy ludzi współtworzących spektakl,
 5. Zgodnie współpracował w grupie, wykazywał postawę koleżeńskiej życzliwości, tworzył atmosferę zaufania i bezpieczeństwa.
 6. Przekazywał różnorodne treści dzięki nabytym umiejętnościom scenicznym,
 7. Umiejętnie stosował techniki zapamiętywania,
 8. Nadawał różnych znaczeń tym samym kwestiom za pomocą muzyki mowy,
 9. Czysto i poprawnie wypowiadał się (dykcja),
 10. Stosował własny sposób tworzenia odgrywanej postaci zgodnie ze scenariuszem utworu,
 11. Poruszał się po całej scenie oraz wykorzystywał jej możliwość w budowaniu roli,
 12. Umiejętnie wyrażał emocje i uczucia za pomocą gestu, ruchu i mimiki, panował nad własnymi emocjami,
 13. Stosował w praktyce zasady właściwego zachowania się w teatrze.

Sposoby realizacji

Zajęcia realizowane są z uczniami klasy Ia w ramach koła teatralnego. Podstawową formą pracy uczniów jest praca indywidualna i w grupach. W bieżącym roku szkolnym poznajemy różne rodzaje przedstawień teatralnych, lalki teatralne, uczymy się animacji. Poznajemy tajniki prawidłowej recytacji, poruszania się po scenie - ruchu teatralnego. Planujemy udział w spektaklach teatralnych w łódzkich teatrach: Teatr Arlekin, Teatr Muzyczny, czy Teatr Wielki.

autor: Wanda Fibakiewicz