Życzenia

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 120

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 120 są dostępne w sekretariacie Szkoły pod nr tel. 42 659 71 20, 794 120 500.

Potwierdzenie woli przyjęcia 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi

Podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2020″

 

 Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2020″

Zajęcia dla uczniów klas I – III

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniach 25 maja 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. Szkoła kontynuuje dotychczasowe formy nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W Szkole od dnia 01 czerwca 2020 r. będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III, których rodzice zgłosili wychowawcom potrzebę korzystania z tych zajęć. Godziny zajęć wynikać będą z informacji zebranych od rodziców (maksymalny przedział pomiędzy 700 – 1700). Zajęcia będą prowadzone w warunkach zgodnych z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
Od dnia 01 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV – VIII mogą korzystać na terenie Szkoły z konsultacji przedmiotowych. Harmonogram konsultacji zostanie opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zgłoszonych przez uczniów do wychowawców klas potrzeb w tym zakresie.
1. Z zajęć, o których mowa powyżej mogą korzystać wyłącznie uczniowie:
a) zdrowi, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
b) przyprowadzani/ odbierani przez osoby zdrowe;
c) u których w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
2. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory szkolne, ewentualnie napoje i posiłek. Nie wymienia się przyborami szkolnymi z innymi osobami.
3. Uczeń nie przynosi do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, przytulanek itp.).
4. Zajęcia odbywać się będą w salach lekcyjnych z zachowaniem zasady 4m2 na osobę.
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Szkoły pozostają w przedsionku Szkoły i zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. Obowiązuje rygorystyczna zasada osłony nosa i ust oraz dezynfekcji rąk lub ich zabezpieczenia rękawiczkami jednorazowymi.
6. Rodzice przyprowadzając dziecko po raz pierwszy, podpisują oświadczenie dotyczące funkcjonowania dziecka w Szkole w sytuacji epidemicznej.

Z poważaniem
Dorota Pocheć
Dyrektor Szkoły

Ważny komunikat!

SZANOWNI PAŃSTWO!

Dyrektor Szkoły informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. uczniowie realizują obowiązek szkolny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O szczegółach będziecie Państwo informowani przez wychowawców klas.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej. Polecamy w szczególności zakładki:  „Świetlica”, „Rady na trudny czas” i „Dobre praktyki”.

 

#ZOSTAŃWDOMU

Z SP120

Uczniu, dbaj o swoje zdrowie!

Drogi Uczniu,

pamiętaj, że masz wpływ na własne zdrowie.
Aby zapobiegać chorobom należy:
• przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła,

  • zasłaniać nos i usta podczas kaszlu i kichania,
  • używać jednorazowych chusteczek.
Jeśli jesteś przeziębiony lub masz grypopodobne objawy, pozostań w domu. Nieleczone choroby mogą mieć groźne następstwa.
Nie zarażaj innych osób!
 
Zapoznaj się z prezentacją Ministerstwa Zdrowia pt. „ Co musisz wiedzieć o koronawirusie” dostępną na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
Pokaż ją Rodzicom i swoim bliskim.

 

Prośba o 1% podatku

Zakupy sportowe 1% podatku

Dzień dobry,
prezentujemy kolejne zakupy z 1% podatku na sprzęt sportowy. Zakupiliśmy 2 fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kilka sprzętów do ćwiczeń siłowych, steper, mini rowerek oraz piłki, skakanki, hula hop, rakietki do badmintona dla świetlicy. Bardzo Państwu dziękujemy i prosimy o przekazywanie 1% podatku na sprzęt sportowy również w tym roku.

Piotr Rabęcki
Aneta Ignar

Finał akcji charytatywnej „Dzieci dla Dzieci”

Kochani i wspaniali Darczyńcy,
Pragniemy podzielić się z Państwem efektami owocnej akcji charytatywnej „Dzieci dla Dzieci”. Zebraliśmy wiele potrzebnych rzeczy. Całość została przekazana potrzebującym.
Dziękujemy za okazane serce i dobroć. To dzięki Państwa wsparciu chore dzieci mogły doświadczyć odrobiny radości.
Na słowa szczególnej podzięki niewątpliwie zasługują p. dr Monika Kliś oraz p. Rafał Kwiecień. Dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie i ogromne serce.
„Przy odrobinie wysiłku wszyscy możemy być aniołami”.

Kolejne zakupy sportowe 1% podatku

Drodzy Państwo,
Przedstawiamy kolejne zakupy sprzętu sportowego zakupionego z 1% podatku. Cały sprzęt jest już używany przez uczniów.
Dziękujemy.
Piotr Rabęcki
Aneta Ignar