Podziękowanie za 1% podatku

Jesteśmy wśród najlepszych!

Miło nam poinformować, iż według rankingu szkół podstawowych przygotowanego przez „Dziennik Łódzki” jesteśmy w gronie najlepszych. Tutaj można przeczytać więcej na ten temat.

Prośba o 1% podatku

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty – prezentacja
Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki

Uczniu, dbaj o swoje zdrowie!

Drogi Uczniu,

pamiętaj, że masz wpływ na własne zdrowie.
Aby zapobiegać chorobom należy:
• przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła,

  • zasłaniać nos i usta podczas kaszlu i kichania,
  • używać jednorazowych chusteczek.
Jeśli jesteś przeziębiony lub masz grypopodobne objawy, pozostań w domu. Nieleczone choroby mogą mieć groźne następstwa.
Nie zarażaj innych osób!
 
Zapoznaj się z prezentacją Ministerstwa Zdrowia pt. „ Co musisz wiedzieć o koronawirusie” dostępną na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
Pokaż ją Rodzicom i swoim bliskim.

 

„Powietrze – czyli niewidzialny skarb” – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

Nasza szkoła w roku 2018/2019 zrealizowała Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze – czyli niewidzialny skarb”.
Dotację na realizację zadania wykorzystano w kwotach:
wkład własny: 3 330 zł,
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 29 796 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane do badania składu powietrza, doświadczeń przyrodniczych, pogłębiania wiedzy z zakresu energii odnawialnej (filmy, modele, mierniki, gry multimedialne). Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i wycieczkach ekologicznych. Zorganizowano dla nich konkursy międzyszkolne i wewnątrzszkolne o tematyce związanej z ochroną powietrza.

Tutaj możesz przejść do strony WFOŚiGW w Łodzi (http://www.zainwestujwekologie.pl/).