Głosowanie w budżecie obywatelskim

Zachęcamy do głosowania na nasze zadania w Budżecie Obywatelskim 2017
Osiedle Bałuty – Marysin – Julanów – Rogi

Głosujcie na zadania:
BOO45JM „Najważniejszy w każdym działaniu jest początek” – nowoczesna Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi,
BOO79JM „Jeśli daszek rower znajdzie, na Centralnej będzie fajniej”- montaż zadaszonych stojaków na rowery przy SP 120,
BOO92JM „Siła i moc jest w nas”- siłownia przy SP120 w Łodzi
Karta do głosowania w wersji interaktywnej w aplikacji wspierającej budżet obywatelski, będzie dostępna na stronie internetowej www.lodz.pllbudzet obywatelski/201 7 2018 od godziny 0:00 dnia 16 września 2017 r. do godziny 24:00 dnia 8 października 2017 r.
W głosowaniu, w okresie od godz. 10:00 dnia 16 września 2017 r. do dnia 1 października 2017 r. do godz. 18:00 w przypadku głosowania w punktach do głosowania (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/glosowanie-20172018/glosowanie-papierowe/), a w okresie od 16 września 2017 r. godz. 0:00 do 8 października 2017 r. godz. 24:00 w przypadku głosowania przez Internet (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/glosowanie-20172018/glosowanie-przez-internet/), mogą:. brać udział mieszkańcy Miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, poprzez:
• złożenie wypełnionych odręcznie papierowych kart do glosowania w wyznaczonych punktach do głosowania:• wypełnienie interaktywnych kart do głosowania w aplikacji wspierającej budżet obywatelski dostępnej na stronie internetowej www.lodz.pllbudzet obywatelski/2017 2018.
Wypełnienie interaktywnej karty do głosowania obejmuje w szczególności wpisanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego, przy czym na wpisany w aplikacji do głosowania numer telefonu komórkowego można otrzymać do pięciu kodów weryfikacyjnych dla zadań osiedlowych i do pięciu kodów weryfikacyjnych dla zadań ponadosiedlowych.

Kronika Szkoły – rok szkolny 2016/2017

Z przyjemnością prezentujemy Kronikę Szkoły SP nr 120 im. Konstytucji 3 Maja, obejmującą rok szkolny 2016 / 2017.

W celu jej obejrzenia należy kliknąć na zdjęcie strony tytułowej.

kronika