Dzień Otwarty Szkoły

Zakupy sportowe 1% podatku

Dzień dobry,
prezentujemy kolejne zakupy z 1% podatku na sprzęt sportowy. Zakupiliśmy 2 fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kilka sprzętów do ćwiczeń siłowych, steper, mini rowerek oraz piłki, skakanki, hula hop, rakietki do badmintona dla świetlicy. Bardzo Państwu dziękujemy i prosimy o przekazywanie 1% podatku na sprzęt sportowy również w tym roku.

Piotr Rabęcki
Aneta Ignar

Finał akcji charytatywnej „Dzieci dla Dzieci”

Kochani i wspaniali Darczyńcy,
Pragniemy podzielić się z Państwem efektami owocnej akcji charytatywnej „Dzieci dla Dzieci”. Zebraliśmy wiele potrzebnych rzeczy. Całość została przekazana potrzebującym.
Dziękujemy za okazane serce i dobroć. To dzięki Państwa wsparciu chore dzieci mogły doświadczyć odrobiny radości.
Na słowa szczególnej podzięki niewątpliwie zasługują p. dr Monika Kliś oraz p. Rafał Kwiecień. Dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie i ogromne serce.
„Przy odrobinie wysiłku wszyscy możemy być aniołami”.

Kolejne zakupy sportowe 1% podatku

Drodzy Państwo,
Przedstawiamy kolejne zakupy sprzętu sportowego zakupionego z 1% podatku. Cały sprzęt jest już używany przez uczniów.
Dziękujemy.
Piotr Rabęcki
Aneta Ignar

Zakupy sportowe 1% podatku

Drodzy Państwo,
prezentujemy pierwszą część zakupów z 1%podatku za 2018 rok przeznaczonej na sprzęt sportowy. Wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom uczniów i większość sprzętu jest zakupiona dzięki ich sugestiom. Nie zatrzymujemy się i kontynuujemy modernizację sprzętu.
Dziękujemy!!!
Aneta Ignar
Piotr Rabęcki

Ekopracownia pod chmurką

„Odkrywamy zielone serce przyrody”
Punkt dydaktyczny przy Szkole Podstawowej powstał dzięki pozyskaniu środków dla szkół i przedszkoli z WFOŚiGW w Łodzi, w ramach konkursu o dotację Funduszu.
Łączna wartość zadania wynosiła 46682,97 zł, z czego 42002,97 zł stanowiła dotacja
z Funduszu a 4680,00zł stanowił udział gminy.
Na terenie nowo powstałego punktu dydaktycznego postawiona została altana, w której obywać się będą zajęcia przyrodnicze, wychowawcze, świetlicowe. Utworzona ścieżka dydaktyczna z tablicami edukacyjnymi pozwoli na prowadzenie zajęć z zakresu ochrony środowiska, ekologii i dendrologii. Nawet podczas niesprzyjającej pogody można będzie prowadzić lekcje z wykorzystaniem zakupionych atlasów i kluczy do oznaczania gatunków roślin i zwierząt. Budki lęgowe i karmiki pozwolą na prowadzenie ptasich obserwacji.
Wokół altany zostały posadzone rodzime gatunki drzew, krzewów, roślin zielnych.
Uroczyste otwarcie punku dydaktycznego planujemy wiosną, aby podkreślić urok naszej zielonej pracowni.

Głosowanie w budżecie obywatelskim

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy oddane na nasze projekty.

„Powietrze – czyli niewidzialny skarb” – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

Nasza szkoła w roku 2018/2019 zrealizowała Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze – czyli niewidzialny skarb”.
Dotację na realizację zadania wykorzystano w kwotach:
wkład własny: 3 330 zł,
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 29 796 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane do badania składu powietrza, doświadczeń przyrodniczych, pogłębiania wiedzy z zakresu energii odnawialnej (filmy, modele, mierniki, gry multimedialne). Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i wycieczkach ekologicznych. Zorganizowano dla nich konkursy międzyszkolne i wewnątrzszkolne o tematyce związanej z ochroną powietrza.

Tutaj możesz przejść do strony WFOŚiGW w Łodzi (http://www.zainwestujwekologie.pl/).