Konto Rady Rodziców

Informujemy Państwa, że dane do konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłat, znajdują się tutaj.

Udział w obchodach likwidacji getta

W piątek 29 sierpnia 2014 na cmentarzu żydowskim i stacji Radegast zostały zorganizowane obchody 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto. W uroczystościach tych brali udział wraz z pocztem sztandarowym uczniowie naszej szkoły .

Litzmannstadt Ghetto było najdłużej działającym gettem na polskich terenach okupowanych przez Niemców. Przeszło przez nie 200 tys. Żydów. Jego mieszkańcy zostali zamordowani w obozach zagłady w Chełmnie nad Nerem i w Auschwitz-Birkenau.

W uroczystościach wzięło udział m.in. 56 Ocalałych z getta, ponad 140 osób potomków Ocalałych, dostojnicy różnych wyznań, w tym Jan Cieślar, biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, oraz metropolita łódzki arcybiskup Marek Jędraszewski, byli prezydenci Łodzi zasłużeni dla przypomnienia historii łódzkiego getta: Marek Czekalski i Jerzy Kropiwnicki, a także przedstawiciele ambasad Niemiec, Austrii, Czech i Luksemburga, reprezentanci środowisk romskich oraz 300 nastolatków z Izraela. Kwiaty i znicze zostały złożone przez harcerzy ZHP także przed budynkiem tzw. „Kuźni Romów”, gdzie był obóz cygański, oraz przed Pomnikiem Pękniętego Serca, gdzie istniał obóz koncentracyjny dla polskich dzieci.

Udział w tych uroczystościach był wspaniałą lekcją historii.

Podziękowania Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”

Podziękowania Prezydent Miasta Łodzi

Ekopracownia

Miło nam poinformować, że pracownia przyrodnicza w naszej szkole zostanie odnowiona w ramach konkursu „Moja Wymarzona Ekopracownia” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt zadania to 39.611 zł.
Udział własny szkoły – 2.200 zł.
Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 37.411 zł.
W ramach wkładu własnego odmalowano pracownię i dokonano renowacji parkietu.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakupione zostaną:

- meble – ławki, krzesła uczniowskie szafy, biurko i krzesło nauczyciela,

- sprzęt audiowizualny – aparat fotograficzny, kamera do przenoszenia obrazu z okularu mikroskopu na ekran,

- elementy wyposażenia pracowni – zegar, kosze do segregacji odpadów, kwiaty doniczkowe,

- pomoce dydaktyczne między innymi: mikroskopy, luneta ze statywem, lornetki,  modele magnetyczne, wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe, oraz pozycje książkowe – Atlasy Przyrodnicze, Atlas ptaków wodno – błotnych. Położone zostaną fototapety i naklejki ścienne,

 

Mamy nadzieję, że nowa pracownia przyrodnicza spełni swój główny cel – rozbudzi w uczniach potrzebę kontaktu z przyrodą i rozwinie zdolności poznawcze uczniów.

www.zainwestujwekologie.pl

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że powitanie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się  w dniu
1 września 2014 r. w sali gimnastycznej zgodnie z poniższym harmonogramem:

godzina 9.30- oddział przedszkolny i klasy pierwsze

godzina 10.30- klasy drugie i klasa trzecia

godzina 11.00- klasy czwarte, piąte i szóste

Msza święta w Parafii Opatrzności Bożej odprawiona zostanie o godz. 8.00

 

Stypendium szkolne 2014 r.

Świadczenie to przysługuje uczniom klasa I-VI wychowywanych w rodzinach spełniających kryterium dochodowe 456 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rodzice korzystający ze świadczenia „wyprawka szkolna” w ramach stypendium mogą rozliczać wydatki inne, niż zakup podręczników.

Termin składania wniosków stypendialnych wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi sytuacją materialną
i rodzinną upływa dnia 15 września.

Szczegółowe informacje na temat stypendium szkolnego dostępne są na stronie internetowej ZEAS w Łodzi.

Stosowne wnioski dotyczące wyprawki i stypendium można pobierać u pedagoga szkolnego od dnia 1 września 2014r.

Rządowy program Wyprawka szkolna 2014 r.

  1. Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów klas II, III oraz VI wychowywanych    w rodzinach spełniających kryterium dochodowe wynikające          z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Klasa

Dochód netto na osobę
w rodzinie

Max.kwota dofinansowania

II, III 539 zł 225 zł
VI 539 zł 325 zł

 

oraz  uczniów klas II, III i VI spoza kryterium dochodowego, których rodzice uzasadnią konieczność udzielenia tego typu wsparcia finansowego (bez konieczności dokumentowania wysokości dochodów).

Do dnia 8 września 2014r. rodzice składają w szkole wniosek oraz  potwierdzenie wysokości dochodów ( zgodnie z informacjami dodatkowymi dołączonymi do wniosku) – załącznik nr 1

 

  1. Dofinansowanie podręczników przysługuje również uczniom klas II-VI, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  w roku szkolnym 2014/2015 wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do dnia 8 września 2014r. rodzice w/w uczniów składają w szkole wniosek wraz z kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  – załącznik nr 2.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, w wysokości nie wyższej, niż określone wyżejmaksymalne kwoty dofinansowania, nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktury, rachunku), a przy ich braku – po złożeniu stosownego oświadczenia o poniesionych wydatkach .

 

Szczegółowe informacje oraz możliwość pobrania załączników nr 1 i nr 2 ze strony internetowej:

http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/wyprawka_2014/

Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej w 2014 r.


Z satysfakcją informujemy Państwa, że nasi szóstoklasiści
napisali Ogólnopolski Sprawdzian 2014
organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
na poziomie najwyższym w kraju
(stanin 9 w dziewięciostopniowej skali),
uzyskując średnio 31,51 punktów na 40 możliwych.

Nasi szóstoklasiści zajęli trzecie miejsce
spośród publicznych szkół podstawowych w Łodzi
(wyprzedziła nas tylko Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. St. Moniuszki w Łodzi).

Wakacje

Na te dwa miesiące przerwy
SP120 w Łodzi
życzy wszystkim
udanych, ciekawych i bezpiecznych
wakacji

Do zobaczenia we wrześniu :)