Zajęcia dla uczniów klas I – III

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniach 25 maja 2020 r. – 07 czerwca 2020 r. Szkoła kontynuuje dotychczasowe formy nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W Szkole od dnia 01 czerwca 2020 r. będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III, których rodzice zgłosili wychowawcom potrzebę korzystania z tych zajęć. Godziny zajęć wynikać będą z informacji zebranych od rodziców (maksymalny przedział pomiędzy 700 – 1700). Zajęcia będą prowadzone w warunkach zgodnych z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
Od dnia 01 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV – VIII mogą korzystać na terenie Szkoły z konsultacji przedmiotowych. Harmonogram konsultacji zostanie opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zgłoszonych przez uczniów do wychowawców klas potrzeb w tym zakresie.
1. Z zajęć, o których mowa powyżej mogą korzystać wyłącznie uczniowie:
a) zdrowi, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
b) przyprowadzani/ odbierani przez osoby zdrowe;
c) u których w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
2. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory szkolne, ewentualnie napoje i posiłek. Nie wymienia się przyborami szkolnymi z innymi osobami.
3. Uczeń nie przynosi do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, przytulanek itp.).
4. Zajęcia odbywać się będą w salach lekcyjnych z zachowaniem zasady 4m2 na osobę.
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Szkoły pozostają w przedsionku Szkoły i zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. Obowiązuje rygorystyczna zasada osłony nosa i ust oraz dezynfekcji rąk lub ich zabezpieczenia rękawiczkami jednorazowymi.
6. Rodzice przyprowadzając dziecko po raz pierwszy, podpisują oświadczenie dotyczące funkcjonowania dziecka w Szkole w sytuacji epidemicznej.

Z poważaniem
Dorota Pocheć
Dyrektor Szkoły

Nabór do klas pierwszych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został zgłoszony kandydat do klasy pierwszej
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został złożony wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy
Zasady naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021
Obwód Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi

Ważny komunikat!

SZANOWNI PAŃSTWO!

Dyrektor Szkoły informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. uczniowie realizują obowiązek szkolny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O szczegółach będziecie Państwo informowani przez wychowawców klas.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej. Polecamy w szczególności zakładki:  „Świetlica”, „Rady na trudny czas” i „Dobre praktyki”.

 

#ZOSTAŃWDOMU

Z SP120

Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Rodzice uczniów przyszłorocznych klas pierwszych!

 

Uprzejmie informujemy, że

4 maja 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do miejskich
szkół podstawowych i będzie trwała do 29 maja 2020 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się tylko w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 dostępne są na stronie Urzędu Miasta Łodzi:
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

Z poważaniem
Dorota Pocheć
Dyrektor Szkoły

Uczniu, dbaj o swoje zdrowie!

Drogi Uczniu,

pamiętaj, że masz wpływ na własne zdrowie.
Aby zapobiegać chorobom należy:
• przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła,

  • zasłaniać nos i usta podczas kaszlu i kichania,
  • używać jednorazowych chusteczek.
Jeśli jesteś przeziębiony lub masz grypopodobne objawy, pozostań w domu. Nieleczone choroby mogą mieć groźne następstwa.
Nie zarażaj innych osób!
 
Zapoznaj się z prezentacją Ministerstwa Zdrowia pt. „ Co musisz wiedzieć o koronawirusie” dostępną na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
Pokaż ją Rodzicom i swoim bliskim.

 

Prośba o 1% podatku

Zakupy sportowe 1% podatku

Dzień dobry,
prezentujemy kolejne zakupy z 1% podatku na sprzęt sportowy. Zakupiliśmy 2 fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kilka sprzętów do ćwiczeń siłowych, steper, mini rowerek oraz piłki, skakanki, hula hop, rakietki do badmintona dla świetlicy. Bardzo Państwu dziękujemy i prosimy o przekazywanie 1% podatku na sprzęt sportowy również w tym roku.

Piotr Rabęcki
Aneta Ignar

Finał akcji charytatywnej „Dzieci dla Dzieci”

Kochani i wspaniali Darczyńcy,
Pragniemy podzielić się z Państwem efektami owocnej akcji charytatywnej „Dzieci dla Dzieci”. Zebraliśmy wiele potrzebnych rzeczy. Całość została przekazana potrzebującym.
Dziękujemy za okazane serce i dobroć. To dzięki Państwa wsparciu chore dzieci mogły doświadczyć odrobiny radości.
Na słowa szczególnej podzięki niewątpliwie zasługują p. dr Monika Kliś oraz p. Rafał Kwiecień. Dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie i ogromne serce.
„Przy odrobinie wysiłku wszyscy możemy być aniołami”.

Kolejne zakupy sportowe 1% podatku

Drodzy Państwo,
Przedstawiamy kolejne zakupy sprzętu sportowego zakupionego z 1% podatku. Cały sprzęt jest już używany przez uczniów.
Dziękujemy.
Piotr Rabęcki
Aneta Ignar

Zakupy sportowe 1% podatku

Drodzy Państwo,
prezentujemy pierwszą część zakupów z 1%podatku za 2018 rok przeznaczonej na sprzęt sportowy. Wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom uczniów i większość sprzętu jest zakupiona dzięki ich sugestiom. Nie zatrzymujemy się i kontynuujemy modernizację sprzętu.
Dziękujemy!!!
Aneta Ignar
Piotr Rabęcki