Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązuje od 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1)  dane Administratora Danych i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „KONTAKT”;
2)  Polityka prywatności będzie do wglądu w budynku szkoły w sekretariacie;
3)  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu nauki na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);
4)  odbiorcą Państwa danych osobowych są organy administracji państwowej sprawujące nadzór nad szkołami (Urząd Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej …), organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd), pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi;
5)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
6)  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia I i II etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi;
7)  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8)  mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)  podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak: możliwości odbywania nauki, udziału w konkursach, uczestnictwa w wycieczkach w Szkole Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi.
10)  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
11)  Klauzula informacyjna znajduje się również w zakładce „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

22 czerwca br., tj w piątek, świętowaliśmy zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia: o g. 9.00 dla uczniów kl. III – IV, a dla kl. V-VII o g. 10.30. Najmłodsi spotkali się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.
Imprezę uświetnił chór uczniów kl. IV-VI, pod kierunkiem p. Angeliki Bednarczyk. Dzieci tradycyjnie wraz z całą społecznością szkolną zaśpiewały hymn narodowy oraz hymn SP120. Następnie pani Dyrektor Dorota Pocheć, jak również Przewodnicząca Rady Rodziców p. Tamara Kurzyk życzyły wszystkim wspaniałych, a zarazem bezpiecznych wakacji, pełnych niezapomnianych przygód. Potem uczniowie obejrzeli przedstawienie przygotowane dla klas młodszych przez p. Anetę Skrzypińską-Mordzak, zaś w spektaklu dla uczniów klas starszych brali udział uczestnicy Koła teatralnego w języku polskim i angielskim, prowadzonym przez p. Ewę Trepkę-Domańską oraz p. Martę Bącałę-Ślęzak. Inscenizacje wprowadziły widzów w radosny nastrój wakacji. Na koniec najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.
Teraz nadszedł czas wypoczynku. Życzymy więc wszystkim Uczniom, ich Rodzicom dużo letniego ciepła, pięknej pogody podczas pieszych górskich wycieczek, beztroskiego leniuchowania na plaży, kąpieli w pachnącej słońcem i miętą rzece czy błyszczącym jeziorze, pomarszczonym przez delikatny wietrzyk. Niech te wakacje będą świętem uśmiechu, które stanie się źródłem siły na każdy dzień nowego roku szkolnego 2018/2019.

Dzień Pupila

Dnia 15 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbył się długo wyczekiwany przez dzieci Dzień Pupila. Uczniowie zaprezentowali swoje zwierzęta, wśród których pojawiły się: koty, psy i króliki. Szczególne zainteresowanie wzbudziły mały kotek oraz pies Chihuahua. Zwierzęta chętnie dały się głaskać i okazały się bardzo przyjazne. Właściciele opowiadali zwiedzającym, w jaki sposób opiekują się swoimi pupilami, jakie są ich zwyczaje, czym się odżywiają i jakie mają wymagania.
Celem wystawy było przypomnienie uczniom zasad, którymi powinien kierować się dobry opiekun zwierząt. Mamy nadzieję, że uczniowie zapamiętali, iż zwierzę nie jest zabawką, którą można odstawić na bok, kiedy im się znudzi, a dobrze traktowane może być najlepszym przyjacielem człowieka.
Ten dzień sprawił dzieciom wiele radości.

Pani Katarzyna Wróbel i pani Marika Stasiak autorkami materiałów szkoleniowych dla nauczycieli

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż nauczycielki matematyki w naszej szkole, pani Katarzyna Wróbel i pani Marika Stasiak, stały się autorkami materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, tworzonych na potrzeby projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Szkoła ćwiczeń”.
Obszar, którym zajmowały się obie Panie to Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych z matematyki. Materiały składają się z dwóch zeszytów:
„Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej” oraz „Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej”.
Publikacje są również dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, w zakładce Projekty UE/Szkoła Ćwiczeń/Materiały dla nauczycieli szkół ćwiczeń – Matematyka. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

III Gala Szkolnego Ośrodka Kariery

Dnia 16 maja 2018 roku odbyła się w naszej szkole III Gala Szkolnego Ośrodka Kariery SP nr 120. Była ona podsumowaniem działań służących orientacji zawodowej w ramach konkursu organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pn. „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery”. Podczas Gali uczniowie przedstawili efekty pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Były to występy i wystawy przygotowane przez poszczególne klasy. W Galerii Szkolnej podziwialiśmy wykonane przez klasy I atrybuty zawodów oraz wystawę prac plastycznych prezentujących różne zawody, wykonane przez uczniów klas IV. Uczniowie klas IV – VI zaprezentowali swoje kolekcje, osiągnięcia sportowe i prace plastyczne. Oglądaliśmy prezentację multimedialną o zawodach i o wyjściach klas VI – VII do różnych instytucji w ramach orientacji i doradztwa zawodowego. Uczniowie klasy Vb zachwycili widzów grą na gitarze i keyboardzie. Był nawet występ Sławomira. W tę postać brawurowo wcielił się uczeń klasy VIIc. Uczniowie klas II w pięknych „zawodowych strojach” zaśpiewali „Piosenkę o zawodach”, a klasy III przygotowały ciekawe wywiady, plakaty i zagadki o zawodach, które z dużym zaangażowaniem rozwiązywali wszyscy uczniowie klas I – III. Galę uświetnili Rodzice prezentując z pasją uczniom klas IV – VI zawód specjalisty ds. ochrony środowiska oraz programisty systemów komputerowych. Bardzo dziękujemy Rodzicom, że znaleźli czas i zechcieli podzielić się z uczniami swoimi zawodowymi doświadczeniami oraz wszystkim uczestnikom Gali za bardzo aktywny udział.

Uroczyste podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Dziś uczeń – jutro programista”

W środę 9 maja gościliśmy w naszej szkole laureatów drugiej edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Dziś uczeń – jutro programista” objętego honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

W konkursie wzięło udział w kategorii klas czwartych i piątych 37 szkół województwa łódzkiego, a w kategorii klas pierwszych i drugich 6 szkół podstawowych naszego województwa. Osobami odpowiedzialnymi za jego organizację były: Wanda Fibakiewicz oraz Katarzyna Buchman. Uczniowie klas pierwszych i drugich wykonywali projekt gry planszowej z  Robocikiem wykonującym różnorodne zadania. W kategorii uczniów klas czwartych i piątych przedmiotem konkursu było interaktywne zobrazowanie w programie Scratch zasad bezpiecznego korzystania z sieci i mediów społecznościowych.

Laureatami zostali:

W pierwszej kategorii (klas pierwszych):

I miejsce
Wiktoria Płachta – Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Barczewie

II miejsce
Stanisław Borys – Szkoła Podstawowa nr 120 im Konstytucji 3 Maja w Łodzi

III miejsce
Jakub Dobrzyński – Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Barczewie
Natalia Felczyńska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach

Wyróżnienia
Julian Szałapski – Szkoła Podstawowa nr 120 im Konstytucji 3 Maja w Łodzi
Adam Bilicki – Szkoła Podstawowa nr 120 im Konstytucji 3 Maja w Łodzi
Julia Meckier – Szkoła Podstawowa nr 120 im Konstytucji 3 Maja w Łodzi

 

W pierwszej kategorii (klas drugich):

I miejsce
Julia Barzenc – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach

II miejsce
Lidia Murowaniecka – Szkoła Podstawowa nr 120 im Konstytucji 3 Maja w Łodzi

III miejsce
Oliwia Sowa – Szkoła Podstawowa w Pieczyskach
Oliwia Dudziak – Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu

Wyróżnienia
Bartosz Idczak – Szkoła Podstawowa nr 120 im Konstytucji 3 Maja w Łodzi
Julia Michalak – Szkoła Podstawowa nr 120 im Konstytucji 3 Maja w Łodzi

 

W drugiej kategorii (klas czwartych):

I miejsce
Sara Aziz – Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa w Łodzi

II miejsce
Aleksandra Marciniak – Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi

III miejsce
Piotr Badełek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubochni

Wyróżnienie
Mateusz Olbrzymek – Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi

 

W drugiej kategorii (klas piątych):

I miejsce
Liwia Obała – Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Barczewie

II miejsce
Jakub Ropęga – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Łodzi

III miejsce
Hanna Bugała – Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi

Wyróżnienie
Karolina Walczak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

 

W trakcie uroczystego podsumowania konkursu zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć nagrodzone pierwszym miejscem prezentacje wykonane w programie Scratch oraz galerię gier.
Poniżej galeria zdjęć z tego wydarzenia.

Obchody Dnia Patrona naszej Szkoły

27 kwietnia br. obchodziliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego narodu, uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Co roku to szczególne święto jest dla nas również Dniem Patrona naszej Szkoły. Z tej okazji została zorganizowana akademia. Spektakl stał się dla wszystkich poruszającym wydarzeniem i z pewnością na długo utkwi nam w pamięci. Uroczystość ta stanowiła dzieło wielu osób: naszych aktorów – szóstoklasistów i chóru złożonego z uczniów kl. IV-VI. To właśnie dzięki nim poprzez wspaniałą recytację oraz muzykę przenieśliśmy nasze myśli w czasy Rzeczpospolitej Polskiej, w której uchwalona konstytucja najpełniej wyrażała pragnienia przeprowadzenia reform ustrojowo-społecznych w ukochanej Ojczyźnie. Była zatem urzeczywistnieniem nadziei żyjących w sercach ludzi mających na względzie nie własne korzyści, lecz jej dobro.
Niestety, krótko po zatwierdzeniu tego pierwszego w Europie dokumentu, nastąpił II, a potem III rozbiór Polski, który na wiele lat udaremnił naszej Ojczyźnie szansę rozwoju politycznego i zmusił Polaków do niezłomnej walki o wolność naszego kraju.
Dzień, w którym, wszyscy, odświętnie ubrani, nosząc dumnie własnoręcznie wykonane kotyliony, przypominaliśmy znaczenie Święta Patrona naszej Szkoły, był dla wszystkich wyjątkowy. Po wspaniałej inscenizacji został rozstrzygnięty konkurs informatyczno-historyczny „Witaj majowa jutrzenko – Konstytucja 3 Maja”.
Uwieńczeniem tych niezapomnianych chwil było układanie na boisku żywej biało-czerwonej flagi. Do tego niezwykłego przedsięwzięcia włączyła się cała społeczność szkolna.
To piękne święto, wprawiło nas w radosny nastrój, ale równocześnie, uświadomiło nam, iż każdy z nas może troszczyć się o naszą ojczyznę – Polskę, która po odzyskaniu niepodległości, cały czas rozwija się i pięknieje. Jednakże, by to piękno trwało, starajmy się już dziś mądrze wykorzystywać wolność z takim poświęceniem zdobywaną przez naszych przodków.

Dzień Technologii Informacyjnej w naszej szkole

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa MEN, której celem jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Uczestnictwo w Dniu Nowych Technologii w Edukacji zadeklarowało 328 podmiotów z Polski i z zagranicy.
Nasza szkoła również uczestniczyła w tym wydarzeniu i 21 marca – Dzień Nowych Technologii Informacyjnych w klasach edukacji wczesnoszkolnej rozpoczął się od lekcji otwartych dla rodziców, których celem było pokazanie roboczego dnia pracy dziecka w klasie oraz sposobu wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych na zajęciach edukacyjnych. Uczniowie klasy Ia pracowali z multibookiem i opracowywali bardzo smaczny temat „Smak czekolady”. Uczniowie klasy IIIb wybrali się w podróż do Ameryki Północnej – oglądali prezentację multimedialną na temat tego niezwykłego kontynentu oraz przedstawiali przygotowane referaty na temat osobliwości omawianej krainy. Uczniowie klas Ib, IIc oraz IIb opracowywali temat związany z pierwszym dniem wiosny – oglądali prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i pracowali e-podręcznikiem.

Technologie informacyjne to nie tylko fizycznie namacalne coraz to bardziej doskonałe wynalazki służące do komunikacji, ale także przeróżne aplikacje, programy i działania związane z przetwarzaniem informacji. Otaczają nas z każdej strony, nawet jeśli czasem nie jesteśmy tego świadomi. Właśnie dlatego dzisiejszy dzień poświęciliśmy na to, aby przybliżyć sobie zagrożenia związane z owymi technologiami i stać się jeszcze bardziej świadomymi użytkownikami sieci. Dzięki burzy mózgów stworzyliśmy „Internetowego Olbrzyma”, którego nakarmiliśmy zagrożeniami związanymi z technologiami informacyjnymi. Świadomi tego, co może nam się przytrafić wykonaliśmy pajęczynki bezpieczeństwa. Każdą z nich strzeże od dziś pajączek, który przypomina o zasadach obowiązujących podczas korzystania z zasobów Internetu. Klasa III a pracowała z hasłami: „Używaj antywirusa”, „Nie podawaj haseł i swoich danych”, „Nie udostępniaj zdjęć bez zgody osób na nich się znajdujących”, „Nie pisz z obcymi”. To tylko kilka z zasad, o których przypominają nasze pajączki. Z taką wiedzą śmiało i świadomie możemy korzystać z tego, co oferuje nam XXI wiek.

Na 2 godzinie lekcyjnej zostały przeprowadzone quizy „Świadomość w sieci” dla klas IV i V utworzone  przez uczniów klas siódmych na platformie Quizizz . Prosta obsługa, ciekawy interfejs, motywujące grafiki sprawiły, że quizy wywołały pozytywne reakcje i mnóstwo emocji, zarówno przy układaniu testów jak i ich rozwiązywaniu.  Atrakcyjność testu poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych zmotywowała uczniów do działania, a przygotowanie testu  wymagało znajomości zagadnień dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Po zaprezentowaniu quizów uczniowie klasy VIa przedstawili ciekawe prezentacje multimedialne dotyczące bezpiecznych i niebezpiecznych stron w Internecie.

Na 3 godzinie lekcyjnej uczniowie klas IV-VII rozwiązywali na sali gimnastycznej na platformie Kahoot test interaktywny JĘZYKI OBCE NIE SĄ NAM OBCE. Uczniowie poszczególnych klas w grupach 3-4 osobowych konkurowali ze sobą odpowiadając na wyświetlone pytanie w określonym czasie. Zastosowanie tej aplikacji miało na celu uświadomienie uczniom korzyści edukacyjnych płynących z korzystania z technologii informacyjnej.
Konkurencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i budziła wiele pozytywnych emocji.

Część starszych klas pracowała z platformą LearningApps, rozwiązując na niej zadania dotyczące bezpieczeństwa w sieci, a następnie samodzielnie tworząc własne aplikacje na ten temat.

Na koniec odbył się szkolny pokaz talentów „Mam talent”.

Po południu uczniowie kontynuowali zajęcia w szkolnej świetlicy – nauczyciele przygotowali interesujące zajęcia z wykorzystaniem TIK. Poniżej kilka słów na ten temat:
Niesamowitym jest w jak szybkim tempie rozwija się aktualnie rynek komputerowy. Wielu z nas nie jest nawet świadomym tego, jak kiedyś wyglądy i do czego były wykorzystywane te sprzęty. Dziś małe i lekkie – dawniej ogromne i ciężkie. Dziś wykorzystywane w praktycznie każdej dziedzinie życia – dawniej jedynie na potrzeby wojska. Stacjonarne i przenośne. Te z tradycyjną klawiaturą i te z ekranem dotykowym. To co je łączy to fakt, że służą nie tylko nauce i gospodarce, ale również usprawnianiu życia i rozrywce.
Dziś przybliżyliśmy sobie zatem historię tych wielofunkcyjnych wynalazków, z którymi pracujemy na co dzień. Zajęcia zakończyliśmy działalnością twórczą, tworząc wymarzone, kolorowe komputery przenośne.


Po części teoretycznej dzieci uczyły się tworzyć bezpieczne hasła, a następnie bezpiecznie logować się na komputerze.

Dla odprężenia zaś tworzyły z różnych materiałów emotki.

Ranking miejskich szkół podstawowych w Łodzi

Miło nam poinformować, iż w rankingu miejskich szkół podstawowych w Łodzi opublikowanym w Dzienniku Łódzkim 13 marca 2018r. Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi plasuje się na 2 miejscu. Z rankingiem można zapoznać się tutaj.

Zakupy za 1% podatku za 2016r.

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku za rok 2016. Za pozyskane środki ( 4,200 zł) kupiliśmy pięcioelementową skrzynię, cztery ławeczki gimnastyczne z równoważnią, rakietki i piłeczki do tenisa, tablicę wyników oraz ringo.
Jednocześnie będziemy wdzięczni, jeśli 1% należnego podatku za 2017 rok przekażecie Państwo na potrzeby naszej szkoły.
Numer KRS 0000401965
Bardzo istotne jest wyszczególnienie nazwy naszej szkoły jako cel szczegółowy.

Dziękujemy!!!