Ekopracownia pod chmurką

Posted in: Bez kategorii

„Odkrywamy zielone serce przyrody”
Punkt dydaktyczny przy Szkole Podstawowej powstał dzięki pozyskaniu środków dla szkół i przedszkoli z WFOŚiGW w Łodzi, w ramach konkursu o dotację Funduszu.
Łączna wartość zadania wynosiła 46682,97 zł, z czego 42002,97 zł stanowiła dotacja
z Funduszu a 4680,00zł stanowił udział gminy.
Na terenie nowo powstałego punktu dydaktycznego postawiona została altana, w której obywać się będą zajęcia przyrodnicze, wychowawcze, świetlicowe. Utworzona ścieżka dydaktyczna z tablicami edukacyjnymi pozwoli na prowadzenie zajęć z zakresu ochrony środowiska, ekologii i dendrologii. Nawet podczas niesprzyjającej pogody można będzie prowadzić lekcje z wykorzystaniem zakupionych atlasów i kluczy do oznaczania gatunków roślin i zwierząt. Budki lęgowe i karmiki pozwolą na prowadzenie ptasich obserwacji.
Wokół altany zostały posadzone rodzime gatunki drzew, krzewów, roślin zielnych.
Uroczyste otwarcie punku dydaktycznego planujemy wiosną, aby podkreślić urok naszej zielonej pracowni.