Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Posted in: Aktualności

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty – prezentacja
Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki