Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców została opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA) i przyjęta w 1992 roku. (…) Europejska karta praw i obowiązków rodziców wskazuje na ważne miejsce rodziców w systemie edukacyjnym, a także w lokalnej społeczności. Reprezentuje stanowisko, że rodzice mogą wymagać od osób i instytucji odpowiedzialnych za edukację formalną ich dziecka, by respektowano ich prawa do przewodniej i aktywnej roli w edukacji dziecka. Rodzice mają również pewne obowiązki wobec dziecka i szkoły.

Tutaj dostępna jest pełna treść Karty.