Karta rowerowa

Uprzejmie informujemy Rodziców uczniów korzystających z rowerów w drodze do szkoły i ze szkoły o obowiązku posiadania przez dziecko powyżej 10 roku życia Karty rowerowej.
Młodsze dzieci, zgodnie z Kodeksem drogowym, mogą poruszać się na rowerach po drogach publicznych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.