Do klas pierwszych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 120 są dostępne w sekretariacie Szkoły pod nr tel. 42 659 71 20, 794 120 500.

Potwierdzenie woli przyjęcia 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi