Do szkół ponadpodstawowych

Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Kuratorium Oświaty w Łodzi – rekrutacja do szkół