Do szkół ponadpodstawowych

Zarządzenie dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja – miejsca w szkołach średnich

Informator: zespoły szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych – CKZiU

Informator: publiczne licea ogólnoszktałcące dla młodzieży

Informator: zespoły szkół ogólnokształcących

Informator: publiczne zespoły szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

ADRES DO STRONY SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020:
https://lodzkie.edu.com.pl 
Harmonogram rekrutacji:
https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/Harmonogram_rekrutacji.pdf